Wat betekent ‘’Mehen’’?

De naam Mehen betekent ‘’De Gekronkelde’’ en is een reusachtige slang. Al vanaf de predynastieke tijd is het Mehenspel bekend (zie foto hieronder, spelbord in Cambridge). Het was niet alleen een spel, maar het Mehenspel was in het Oude Rijk ook een hulpmiddel om herboren te worden. Vanaf het 7e uur in het zogenoemde onderwereldboek ‘’het Amdoeat’’ (vanaf het Nieuwe Rijk) kronkelt Mehen om de kajuit van de zonnebark van Ra (zie het logo). Mehen beschermt de zonnegod tegen allerlei gevaren op zijn tocht door het hiernamaals, het werkgebied van Mehen. Hopelijk strekt Mehen zijn bescherming ook uit over het studiecentrum en allen die deelnemen aan de (studie)reis door het oude Egypte.

Over Mehen kunt u in het Nederlands meer lezen in:

- "De gekronkelde. Manifestaties van Mehen". In Ta-Mery 2008, blz. 30 t/m 39.

- "Spelen met de dood. Het senetspel in het oude Egypte". De Schaakkoerier nr. 107, juli 2010, zomerspecial.

Van dit laatste boekje zijn nog enkele exemplaren te koop; indien u € 5,-- plus € 1,50 verzendkosten overmaakt, sturen wij u het boekje toe. Het rekeningnummer is NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U).

Indien u het boekje wilt bestellen, opmerkingen of vragen hebt, kunt u via het contactformulier, te vinden onder kopje Contact, zich met ons in verbinding stellen. U mag natuurlijk ook bellen (0318-471689) of een mail sturen naar mehen@hetnet.nl . Wij proberen dan zo snel mogelijk te reageren, het zal echter niet altijd binnen 24 uur lukken.

De MEHEN-scriptieprijs voor de egyptologie

In de stichtingsakte van "Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte" is vastgelegd dat Mehen een keer in de twee jaar de Mehen-scriptieprijs voor de egyptologie zal uitreiken. Hieronder een foto waarop de heer prof. dr. O. Kaper de Mehen-scriptieprijs bekend maakt.

Reglement "De Mehen-scriptieprijs voor Egyptologie”

1. De "Mehen-scriptieprijs voor Egyptologie” wordt een keer in de twee jaar uitgereikt. De prijs wordt uitgeloofd voor het beste MA-werkstuk (richtingen MA Egyptology en Research MA Classics and Ancient Near Eastern Civilisations, specialisatie Egyptology).

2. De "Mehen-scriptieprijs voor Egyptologie” bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,--, dat door de stichting "Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte” ter beschikking zal worden gesteld. Mehen stelt zich ten doel dat deze prijs mimimaal de komende 10 jaar (dus 5 keer) zal worden uitgereikt.

3. De eerste keer zal de Mehen-scriptieprijs in oktober 2011 worden uitgereikt, waarbij de MA-werkstukken egyptologie die in de academische jaren 2009/2010 en 2010/2011 zijn ingeleverd, zullen worden beoordeeld.

4. De vakgroep egyptologie van de Rijksuniversiteit Leiden zal elke twee jaar, voor de eerste keer in 2011, een eerste schifting maken, zodat er minimaal 4 en maximaal 8 MA-werkstukken ter beoordeling naar de jury zullen gaan. replica porsche design indicator watches

5. De beoordeling vindt plaats door een jury bestaande uit vijf leden die onder voorzitterschap staat van de hoogleraar egyptologie, Rijksuniversiteit Leiden. Verder zal de jury bestaan uit de conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, universitaire docenten en de voorzitter van de stichting "Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte”. In 2011 bestaat de jury uit: - prof. dr. O. Kaper, voorzitter, - dr. M. Raven, - dr. J. van der Vliet, - dr. B. Haring, - J.G. Koek, secretaris. replica piaget emperador watches

6. De criteria waarop de MA-werkstukken worden beoordeeld: - goed onderbouwde argumentatie met goed gebruik van relevante literatuur - originaliteit in vraagstelling en uitvoering - toegankelijkheid - helder en verzorgd taalgebruik - kritische houding De Research MA-werkstukken worden strenger beoordeeld op de punten argumentatie, originaliteit en kritische houding.

7. De jury beslist na (uitvoerig) overleg minimaal met een gekwalificeerde meerderheid van 3 stemmen (dus 4 tegen 1). De jury komt minimaal tweemaal bij elkaar om tot een beslissing te komen.

8. Indien de winna(a)r(es) het wenst zal Mehen een publicatie, onder verantwoording van de Rijksuniversiteit Leiden, in het Nederlands verzorgen. Hierover zullen nog nadere afspraken worden gemaakt tussen de winna(a)r(es), de RUL en Mehen. fake cartier roadster watches

9. Over situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury met een gewone meerderheid van stemmen.

 

DONATIES. MEHEN heeft sinds 2011 de volgende donaties verstrekt:

€ 1.500,-- aan Daniel Soliman voor zijn research MA-scriptie: "Giving the Past a Face: An attempt at identifying and dating three-dimensional kingly sculpture of the Second Intermediate Period through stylistic and iconographic analysis" (de Mehen-scriptieprijs 2011)

€ 2.000,-- (gedeeld) aan Suzanne Knauff voor haar MA-scriptie "A Throne for Every Occasion: Greco-Roman block throne decoration at Dendara" en aan Steffie van Gompel voor haar research MA-scriptie "Herdsman, be watchfull!: An analysis of cattle-fording scenes in Ancient Egyptian Old Kingdom elite tombs" (de Mehen-scriptieprijs 2013)

€ 1.500,-- aan Rikst Ponjee voor haar MA-scriptie: "Dynamic Identities: Funerary Stelae of the Greco-Roman period from Abydos and Terenouthis in their social context"  (de Mehen-scriptieprijs 2015)

€ 150,-- (2011) aan het Griffith Institute te Oxford

€ 250,-- (2011) en € 500,-- (2013) aan prof. dr. Ch. Bonnet voor de werkzaamheden in Kerma (Soedan)

€ 1.250,-- (2012) aan het Dachla Oasis Project voor de vele werkzaamheden in de Dachla oase

€ 1.000,-- (2012) en € 2.000,-- (2013) aan The South Asasif Conservation Project voor de werkzaamheden aan de graven van Karakhamon (TT 223), van Karabasken (TT 391) en van Irtiroe (TT 390)

€ 1.000,-- (2012) aan Mémoires d'Egypte voor de werkzaamheden aan het graf van Padiamonope (TT 33)

€ 300,-- bijdrage aan de Vlaams-Nederlandse egyptologendag in Leiden (2013)

€ 1.500,-- t.b.v. het project Schoeisel in het oude Egypte van dr. André Veldmeijer in het bijzonder voor een tentoonstelling in het Egyptisch Museum in Cairo in 2015 (2014)

€ 500,-- voor het Naga-project in Soedan van het Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München (2014)

€ 500,-- het Egyptisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg (2014)

€ 1.000,-- voor de Stichting Friends of Saqqara (2014)

$ 700,-- het Chicagohouse te Luxor (2014)

€ 1.000,-- t.b.v. van het Minproject te Luxor o.l.v. Irene Morfini (2014)

€ 1.750,-- voor het Gebel el Silsila project van Maria Nilsson en John Ward (2014 en 2015)

€    150,-- voor het N.I.N.O. voor de restauratie van een valkenmummie (2015)

€ 2.500,-- aan The South Asasif Conservation Project voor de werkzaamheden aan de graven van Karakhamon (TT 223), van Karabasken (TT 391) en van Irtiroe (TT 390), samen met Stichting Solace (2015)

€    100,-- aan Pleytereünie 2015

€ 1.000,-- aan catalogus over de Egyptische collectie in het National Museum of Fine Arts van Havana, Cuba (2015)

€ 1.000,-- aan Leiden Mastaba Study Group (2015)

€ 500,-- aan prof. dr. Ch. Bonnet voor de werkzaamheden in Kerma (Soedan) (2015)

€ 500,-- aan dr. C. Rilly voor de Mission archéologique française de Sedeinga (Soedan) (2015)

€ 2.449,50 aan The Theban Mountains Foundation (netto opbrengst graffiti cursussen) in 2015 en 2016

€ 250,-- aan GoFundMe voor de familieleden van de omgekomen bewakers in Deir el-Bershe (2016)

€ 1.500,-- aan Dr. D. Raue voor Ägyptisch-Deutsche Ausgrabungen im Sonnentempel von Heliopolis (2016)

€ 600,-- aan Susanna Moser uit Triëst voor deelname aan de South Asasif Conferentie 2016 in Luxor (2016)

€ 2.000,-- aan the South Asasif Conservation Project voor de werkzaamheden aan de graven van Karakhamon (TT 223), van Karabasken (TT    391) en van Irtiroe (TT 390) (2016)

€ 1.500,-- aan T. Kendall voor het Jebel Barkal Mission Project in Soedan (2016)

€ 2.760,40 aan A. Veldmeijer voor het Munro project (2017)

€ 250,-- sponsor-donatie aan de Egypte PubQuiz 2017.

Totaal heeft Mehen in zes jaar tijd circa € 35.000,-- aan donaties en aan de Mehen-scriptieprijs kunnen overmaken.

 

Hieronder volgen een paar impressies van de Mehendag 2012 en 2013

 

UITGAVEN.

Het boek "Mehen. Essays over het oude Egypte" 2011 bevat de volgende artikelen:

- "Mysteries van de piramides van Gizeh", dr. Hans Albers

- "Spreuken om de machten van heilige plaatsen te kennen", dr. Henk Milde

- "De bron van Men-Ma-at-Ra. De tempel van Seti I te Kanais", Jan Koek

- "Muziek in het oude Egypte", dr. Jan Wieringa

- "Ik ben de oudste van de oergoden ..." De rol en de betekenis van het parelhoen in het oude Egypte, Jan Koek

- "De bek van de pelikaan is geopend ..." De rol en de betekenis van de pelikaan in het oude Egypte, Jan Koek

Dit boek bevat 100 pagina's en kost € 20,--, excl. verzend- en verpakkingskosten.

 

"Mehen. Essays over het oude Egypte 2012" is verschenen met 60 bladzijden meer dan in 2011, totaal dus 160 pagina's en bevat de volgende artikelen:

- "De iboetent" (drs. S. van Roode)

- "Seksualiteit en erotiek in het oude Egypte" (C. Devens MA)

- "De bij in het oude Egypte" (Jan Koek)

- "Tuinen in het oude Egypte" (dr. Jan Wieringa)

- "Koningsbeelden uit de Tweede Tussentijd" (D. Soliman MA)

- "Graffiti in Thebe West" (J. Golverdingen MA) en

- "De tempel van Amonhotep III te El Kab" (fotoreportage van Jan Koek)

 Het boek kost € 25,--, excl. verzend- en verpakkingskosten.

 

Eind november 2013 is "Mehen. Essays over het oude Egypte 2013" uitgekomen met bijdragen van:

- dr. O. Mastenbroek over "De tempel van Abydos"

- dr. J. Wieringa: "Landbouw in het Oude Rijk"

- dr. K. van Dam: "Het graf van Irinefer in Deir el Medina"

- drs. E. Honsbeek: "De godsgemalin Anchnes-neferibra"

- J. Strijbos: "Gebel Barkal"

- drs. M. Goes: "De menat"

- dr. H. Albers: "De zodiak van Dendera" en

- J. Koek over de Opettempel

- Bovendien is er een fotoreportage van drs. Wim de Jong van details van de tempel van Abydos.

Totaal bevat het boek 160 pagina's op A-4 formaat met ca. 180 kleurenfoto's. Prijs bedraagt  € 25,--, excl. verzend- en verpakkingskosten. 

 

 

In december 2014 is "Mehen. Essays over het oude Egypte 2014" uitgekomen met bijdragen van:

- Dr. Rita Lucarelli: "De oud-Egyptische demonenleer"

- Steffie van Gompel MA: "Herder wees waakzaam! Van koeien en krokodillen in grafdecoratie"

- prof. dr. Jochem Kahl: "Het kennisarchief van Gebel Assioet al-Gharbi"

- Fred Vink: "Magische grenzen op apotropaia"

- Suzanne Knauff MA: "Bloktronen in de rituele scènes in de Hathortempel van Dendera"

- Jan Koek: "Zwaluwen wekken u, gij die slaapt ..." en de fotoreportage "Het terugkerende water. Op het dak van de tempel van Philae"

- Huib van Verseveld: "In de voetsporen van Elizabeth Thomas"

- Dr. Dietrich Raue: "Elefantine"

Dit boek kost € 25,--, excl. verzend- en verpakkingskosten. 

 

 

In december 2015 verscheen de vijfde uitgave van "Mehen. Essays over het oude Egypte 2015" met de volgende bijdragen:

- "De god Toetoe, heer van de demonen", door prof. dr. O.E. Kaper

- "Het schoeisel van Toetanchmon", door dr. A. Veldmeijer

- "Het Min-project (TT109)" door I. Morfini MA

- "Het graf van Neb-en-Ma'at", door J. Koek

- "Landbouw in het oude Egypte" door dr. J. Wieringa

- "Enige dodenboekspreuken uit de 21e dynastie" door dr. H. Milde

- "Gebel el Silsila" door dr. M. Nilsson en J. Ward

- "De sprinkhaan in het oude Egypte" door J. Koek

- "Prinsessen, plunderaars en priesters in het Dal der Koningen" door prof. dr. S. Bickel

- "Pottenkijkers, nieuwe toepassingen in de archeologie van het oude Egypte" door M. Uildriks MA

Totaal bevat het boek 196 pagina's op A-4 formaat met ca. 200 kleurenfoto's. Voor degenen die in 2015 donateur waren van Mehen kost dit boek € 10,= (1 exemplaar per donateur) en voor niet-donateurs € 25,=. excl. verzend- en verpakkingskosten.

U kunt de boeken bestellen door het bedrag en de verzendkosten over te maken naar IBAN-nr.: NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U).