Laden Evenementen

* Sinnüberschuss und Sinnreduktion von, durch und mit Objekten. Materialität von Kulturtechniken zur Bewältigung von Außergewöhnlichem

14 januari 2019 - 1 november 2020

Foto: website Ägyptisches Museum der Universität Bonn

Is het bijgeloof om een amulet te dragen? Of heeft ieder mens behoefte om zich met voorwerpen moed in te spreken? Waarom verkocht de katholieke kerk relikwieën e.d.? Hoe kwamen de ontelbare Egyptische amuletten in het economisch verkeer: verkochten priesters ze of deelden ze die uit bij feesten, hadden de werkplaatsen een voorraad, werd erin gehandeld?
Een driejarig interdisciplinair onderzoek kijkt naar deze vragen en resulteert in een virtueel museum en drie tentoonstellingen, waarvan deze de eerste is.

Verlengd van 31 mei 2019 tot een nader te bepalen tijdstip.

 

Gegevens

Locatie

Ägyptisches Museum in BONN (Duitsland)
Regina-Pacis-Weg 7
Bonn, 53113