Amesemi

Kandake Amanisjacheto staat voor Apedemak die op een troon zit, Amesemi begeleidt de kandake

Godin uit Meroë, wordt antropomorf afgebeeld, heeft een valk (soms twee valken) op haar hoofd. Metgezellin van Apedemak.

Foto: Wikipedia