Amonnacht

Tempel van Amonnacht in Ain Birbiya

Amonnacht doet binnen de egyptologie laat zijn intrede, in 1985 wordt zijn naam en afbeelding voor het eerst gevonden bij de opgraving van de tempel van Ain Birbiya. Amonnacht is “Heer van Ain Birbiya” (nb jmrt), tevens wordt hij genoemd “Heer van de woestijn”.
Amonnacht wordt afgebeeld met de kop van een valk of met de kop van een ram, één keer wordt hij als een valk afgebeeld. De valkenkop verwijst mogelijk naar Horus en de ramskop is mogelijk een verwijzing naar Amon. Amonnacht is misschien een vorm van de god Horus, hij wordt soms de zoon van Osiris en Isis genoemd, tevens bestrijdt hij Seth. Hij wordt echter ook “De grote ram” genoemd en zijn naam betekent “Amon is sterk”, hetgeen veronderstelt dat hij een vorm van Amon is. Amon (van Karnak) werd in alle oasen van de westelijke woestijn vereerd.
In ieder geval is Amonnacht een beschermgod, net zoals Toetoe. Een afbeelding in de tempel van Ain Birbiya, die aan hem gewijd is, toont hem met vleugels in rennende houding afgebeeld,terwijl hij de vijand te lijf gaat met een lange speer. Teksten zeggen over hem dat de god “te hulp snelt over de woestijn en dat hij de vijanden van Osiris verslaat”. Amonnacht zou niet alleen Osiris beschermen, maar ook de mens tegen kwade machten. Ondanks zijn naam heeft Amonnacht de belangrijkste karaktertrekken aan de god Horus ontleend.

Foto: Dakhleh Oasis Project