Apedemak

Deze Meroïtische god wordt meestal met een mensenlichaam en een leeuwenkop afgebeeld.
Apedemak heeft een leeuwenkop met korte manen, zijn muil is meestal iets open.
Op zijn kop draagt hij vaak de ‘’hem-hem’’-kroon. Hij is vaak bewapend met de boog, gebonden vijanden meevoerend of op vluchtende vijanden schietend afgebeeld, zoals bijv. in de tempel van Musawwarat.
Opmerkelijk is een reliëf in de Apedemaktempel van Naga, waar Apedemak drie leeuwenkoppen en vier mensenarmen heeft. Ongewoon is ook een voorstelling op de smalle zijde van de pylon van dezelfde tempel in Naga, waarop Apedemak als een slang is afgebeeld, die in vele kronkelingen uit een lelie opstijgt (sommigen noemen het acanthusbladeren) en die een menselijk bovenlichaam heeft met een leeuwenkop. Zijn metgezellin Amesemi wordt antropomorf afgebeeld met een of twee valken op haar hoofd.
Apedemak is een oorlogsgod, een god van het koningschap, een scheppergod, een vruchtbaarheidsgod en een god die voor de wereldorde zorgt. Zijn naam betekent hoogstwaarschijnlijk ook “scheppergod”.

Foto: Wikipedia