Hemen

Hemen is, evenals Horus, een god in de gestalte van een valk en wordt al in piramidetekst 235a-b als harpoenier van nijlpaarden genoemd. Hemen komt ook voor in Dodenboek 17 en 99 A. Hij is de heer van Hefat, het huidige Moalla, waar hij in het graf van Anchtifi als oordelende god genoemd wordt en in een grote rivierprocessie afgebeeld wordt; mogelijk als schenker van de Nijloverstroming.

Foto: Louvre