Meretseger

Ostracon met Meretseger in het Egyptisch Museum, Cairo

“Zij die de stilte bemint” luidt de naam van deze godin. Zij wordt als vrouw, slang, vrouw met een slangenkop, slang met een vrouwenhoofd en ook als koe afgebeeld. Zij is de meesteres van het Westen (dodenrijk) en wordt soms ook de “Grote Piek” genoemd.
Zij wordt met name in het arbeidersdorp Deir el Medina vereerd. Zie o.a. de stèles van Neferaboe in het Brits Museum te Londen en het Egyptisch Museum te Turijn.

Foto: Wikipedia