Nehebkaoe

Amulet van Nehebkaoe

De naam Nehebkaoe kan worden vertaald als “Degene die harnast de kaoe” of “Degene die kaoe verleent”, hetgeen verwijst naar zijn rol als een beschermende god in het hiernamaals. Nehebkaoe wordt voor het eerst genoemd in de piramidenteksten.
Als een slangengod in een menselijke gedaante is hij een goedaardige genius in het hiernamaals. Hij zorgt voor bescherming door zijn onoverwinnelijkheid. Nehebkaoe wordt beschreven als talrijk aan kronkelingen (PT 1146b) en dat hij in een hol woont.
Als heer van de tijd wordt hij met de neheh-eeuwigheid verbonden en in verband hiermee tevens beschreven als de verwekker van de zonnegod (Sarcofaagtekst III 318 c-d). Hij is daarmee tevens een chtonische oer- en scheppergod.

Foto: Boston Museum of Fine Arts