Sebioemeker

Sebioemeker op de leeuwentempel te Moesawwarat es Soefra

Sebioemeker is tot nu toe alleen in Moesawwarat es Soefra teruggevonden met de bijnaam ‘’Grote God, Heer van Ibrp’’ (= Moesawwarat). Hij wordt afgebeeld in een menselijke gestalte (antropomorf) met de dubbele kroon. Hij draagt de typische Egyptische korte schort, soms draagt hij een grote parelketting.
Een van de tempels in Moesawwarat es Soefra is gewijd aan Sebioemeker, verder is er geen enkele cultusplaats voor hem geïdentificeerd. Hij is een zuiver Meroïtische god, die voorzover bekend niet in Egypte voorkwam. Zijn karakteristieken doen denken aan die van een scheppergod.