Tapsais

De naam Tapsais (Egyptisch: Ta-p3-š3y) kan vertaald worden met “Zij die behoort tot het (nood)lot”; zij belichaamt derhalve de menselijke lotsbestemming gelijk de god Sjai. Tapsais is de meesteres van Kellis en de meesteres van de oase. Zij bezit de de effectieve macht tegen rampspoed. Deze aspecten deelt zij met de god Toetoe met wie zij wordt vereerd in de tempel van Toetoe in Kellis (Dachla-oase).
De relatie met de godin Neith lijkt uitsluitend te zijn gebaseerd op de relatie van beiden met de god Toetoe, Neith als moeder en Tapsais als partner van Toetoe.

Zij is tot nu toe alleen in Kellis (Smant el Charab) teruggevonden:

  • acht keer wordt zij genoemd in hiërogliefenteksten in Kellis
  • in de contratempel is een bronzen beeldje gevonden
  • de westtempel in Kellis, een filiaal van de hoofdtempel van Toetoe, is aan haar en Neith gewijd en is een blok met haar afbeelding teruggevonden voor Pertinax (193 AD)
  • in de mammisi bij de hoofdtempel zijn drie afbeeldingen van Tapsais.

Mogelijk is Tapsais verbonden met het ambt van koningin, vanwege de kronen die zij op heeft: de kroon van Beneden-Egypte (soms aangevuld met de Hathorkroon) en de Hathorkroon op een gierenkap. Deze laatste kroon werd door veel koninginnen uit de Ptolemaëentijd gedragen.