Tatjenen

Tatjenen is de omhoog rijzende aarde (het opduiken van het Nijlslib na de Nijloverstroming), een chtonische god en daarmee een tegenhanger van Ra. Een papyrus in Berlijn noemt hem “schepper en moeder, die alle goden baarde”. In het Nieuwe Rijk personifieert Tatjenen het hiernamaals en beschermt de doden. Hij zorgt mede voor de wedergeboorte van Ra tijdens zijn nachtelijke vaart door het hiernamaals.