Duitsland

Zie ook: Kleine en middelgrote collecties

Neues Museum/Ägyptisches Museum und Papyrussammlung
Bodestrasse 1
10178 BERLIJN
Website

Na Caïro en Londen de grootse collectie met 80.000 voorwerpen. Hoogtepunten zijn de buste van Nefertiti, het kopje van Teje en de ‘Berlijnse groene kop’. Beelden, reliëfs, kleine kunstvoorwerpen en monumentale architectuur getuigen van de cultuur van 3000 v.Chr. tot in de Romeinse tijd. Er is een afzonderlijke Soedan-afdeling met o.a. een deel van de schat van kandake (regerend koningin) Amani-sjacheto uit Meroë.

 

Ägyptisches Museum der Universität Bonn
Regina-Pacis-Weg 7
53113 BONN (Noordrijn-Westfalen)
Website

Het museum bestaat sinds 2001 en heeft drie afdelingen waar een fors deel van de 3500 voorwerpen wordt getoond:
1. Kunsthistorisch Panorama met themavitrines: aardewerk; werktuigen en wapens; huis en luxe; schrift; farao; goden (met een model van de tempel van Medinet Haboe); dierencultus; mythen; dodencultus; een mummiekist; kunst en ambacht (met portretten).
2. De studiecollectie met o.a. overzichten van aardewerk, bronzen beeldjes, sjabti’s en amuletten. Hier staan ook de vondsten uit de eigen opgravingen in Koebbet el-Hawa bij Aswan.
3. Museum van de verzamelingen. Soms in hun originele vitrinekastjes staan hier enkele privécollecties uit voorgaande eeuwen. In 2016 is de Sammlung Schwalm uit Grevenbroich geschonken: 250 originelen en kopieën, o.a. een Ptolemaeïsche mummiekist.
Met catalogus uit 2004.

 

Liebieghaus
Schaumainkai 71
60596 FRANKFURT AM MAIN (Hessen)
Website

Overzicht van de beeldende kunst van het 3e millennium v.Chr. tot de Ptolemaeïsche Tijd: reliëfs uit de dodentempel van Sahoere (5e dynastie), het bovenste deel van een Sechmetbeeld, reliëf van generaal Horemheb(?) en reliëf van schatmeester Maya (beiden uit de tijd van Toetanchamon), de drie mummiekisten en de mummie van Amonpriesteres Takait (13e eeuw v.Chr.), het enige beeld van Alexander de Grote als farao (foto) en mummieportretten.

 

Herzogliches Museum
Schloss Friedenstein
99867 GOTHA (Thüringen)
Website

Oudste Egyptische collectie in Duitsland (1809) met 4 mummies, 30 mummiemaskers, gebalsemde ibissen, 20 mummiekisten, 10 reliëfs, 1600 beeldjes en amuletten, 25 vazen van steen en aardewerk. De oudste stukken stammen uit de 4e dynastie, de jongste uit de Romeinse keizertijd. Het bekendst zijn een zitbeeld van een ambtenaar uit zwart graniet (1800 v.Chr.) en het bovenstuk van een beeld van een Ptolemaeïsche koningin uit de 1e eeuw v.Chr.
(Tot 2013 stond de verzameling in het naastgelegen Schlossmuseum.)

 

MARKK (Museum am Rothenbaum /Kulturen und Künste der Welt (voorheen Museum für Kunst und Gewerbe)
Rothenbaumchaussee 64
20148 HAMBURG
Website

Na de verbouwing en herinrichting (2012) worden de collecties Egypte, Antieke Oudheid en Renaissance op een moderne manier met elkaar geconfronteerd. Wat betreft Egypte worden van de 600 voorwerpen in de collectie er ongeveer 100 tentoongesteld. Er is onder andere aandacht voor de grafcultuur (reliëfs, stenen vazen, amuletten en beeldjes) en de ontwikkeling daarin aan de hand van mummiekisten, mummiemaskers en mummieportretten. Verscheidene culturele invloeden worden weerspiegeld in de godenbeelden. En er is een collectie Koptisch textiel.

 

Museum für Völkerkunde
Rothenbaumschaussee 64
20148 HAMBURG
Website

500 voorwerpen (niet alle tentoongesteld) uit het dagelijks leven van de predynastieke tot in de Romeinse tijd en het geloof in het hiernamaals. Op de benedenverdieping het dodenrijk, met o.a. de kartonnage en mummie van de Amonpriester Chonsoe-maa-cheroe, enkele mummiekisten, mummieportretten en een sarcofaag uit het Middenrijk. Een verdieping hoger staan vondsten uit de opgravingen in het piramidenveld van Aboesir met reliëfs uit de koninklijke dodentempels. Verder vazen, wapens en gereedschap van vuursteen, meubilair, sieraden, een zeldzaam glazen vaasje uit het Nieuwe Rijk en Koptisch textiel.

 

Gustav-Lübcke-Museum
Neue Bahnhofstraße 9
59065 HAMM (Noordrijnland-Westfalen)
Website

Op één na grootste collectie in Noordrijnland-Westfalen (1000 voorwerpen, waarvan 200 tentoongesteld). Bekendste attractie is de mummiekist van Peti-Imen-menoe. Verder mummieportretten en –maskers, dierenmummies, een dodenboekpapyrus, een stèle van koning Bak-en-rinef (Grieks: Bocchoris) uit de 24e dynastie, een schijndeur uit het Oude Rijk, een kleine graf-obelisk en Koptisch textiel. De in 1945 verloren gegane mummie is in 2017 met een 3D-printer gereconstrueerd.
Het museum is in 2015 heropend na een grote verbouwing. Catalogus van ruim 300 blz. uit 2004.

 

Museum August Kestner
Trammplatz 3
30159 HANNOVER (Nedersaksen)
Website

Belangrijke collectie reliëfs en stèles uit graven en tempels, vanaf het 4e millennium v.Chr. tot de Romeins-christelijke tijd. Vaatwerk van aardewerk, gesteenten en faience; cultusgereedschap; sieraden en amuletten; talrijke grafgiften; afbeeldingen van farao’s, goden, dieren als godheid; papyri; voorwerpen uit het dagelijks leven. Een zwaartepunt ligt op werken uit de Amarnatijd. De mummie van een jonge vrouw is recent onderzocht; het onderzoek en de resultaten worden op een computer getoond.
Vanwege verbouwing is het museum GESLOTEN t/m maart 2020.

 

Sammlung des Ägyptologischen Instituts
Universität Heidelberg, Marstallhof 6 (eerste verdieping)
69117 HEIDELBERG (Baden-Württemberg)
Website

De nadruk ligt op het dagelijks leven en de godsdienst, van de steentijd tot de Koptische tijd (8000 v.Chr. – 800 na Chr.). Met gebruiksvoorwerpen, grafvoorwerpen, reliëfs uit alle tijdperken, beelden van privépersonen en goden, mummiekisten uit verschillende tijden, mummieportretten en -maskers. Verder vondsten uit opgravingen in Merimde-Beni-Salame, Aoelad el-Sjeich, el-Hibeh, Karara, Tarchan, Aboesir en Aniba.
WEGENS VERHUIZING NU ALLEEN TOEGANG VOOR WETENSCHAPPERS EN GROEPEN MET RONDLEIDING. Een nieuwe website lijkt te wijzen op een heropening (in 2020?).

 

Roemer- und Pelizaeus Museum
Am Steine 1-2
31134 HILDESHEIM (Nedersaksen)
Website

Belangrijke verzameling van bijna 9.000 stukken uit de predynastieke tot de Romeinse en christelijke tijd (5.000 jaar). De vaste collectie is sinds 2008 opnieuw ingericht. Het Oude Rijk krijgt aanzienlijke aandacht, met o.a. het beeld van Hem-ioenoe, de bouwer van de grote piramide (foto). Een tweede zwaartepunt is het dagelijks leven, met 600 voorwerpen waaronder de Horbeit-stèles (waarop standbeelden van Ramses II worden aanbeden) en Amarna-stèles. Tenslotte is er aandacht voor het leven in het hiernamaals, met de cultuskamer van Oe-hem-ka, het nagebouwde graf van Sen-nefer en de cultuskapel van de god Djehoeti/Thot uit Toena el-Gebel.
Het museum is in 2014 toegankelijk gemaakt voor mensen met beperkingen.

 

Badisches Landesmuseum
Schloss, Schlossbezirk 10
76131 KARLSRUHE (Baden-Württemberg)
Website

Meer dan 1000 tentoongestelde voorwerpen in twee zalen. Hoogtepunten:
* Antike I: reliëfs uit het graf van piramideopzichter Ii-nefret, Gizeh, 5e dynastie (ca. 2500 v.Chr.); Amonbeeld met de gelaatstrekken van Toetanchamon; bovendeel van een mummiekist (Late Tijd); mummiekist met mummie en mummiemasker (Ptolemaeïsche tijd).
* Antike II: grafmonument van Isispriesteres Fabia Stratonice (Romeins); mummieportret van een vrouw.
Eind jaren ‘10 is men begonnen met het onderzoeken hoe de verschillende collecties getoond kunnen worden tijdens de renovatie van het slot.

 

Ägyptisches Museum Georg Steindorf
Goethestraße 2
04109 LEIPZIG (Saksen)
Website

Deze aanzienlijke collectie van 7.000 voorwerpen toont stukken uit verschillende tijdperken, met nadruk op het Oude Rijk: privé en koninklijke beelden, de bijna volledige grafuitrusting van schrijver Nefer-ihi en de beelden alsmede de dienaarbeelden uit het graf van Djasja. Tevens is er een gezichtsfragment van farao Cha-f-ra (Chefren) en diverse reliëffragmenten uit het Oude Rijk. Verder zijn o.a. te zien een cederhouten mummiekist van Hed-bastet-iroe, vaatwerk uit Aboesir, de grafuitrusting van priester Herisjef-hotep uit het eind van de 1e Tussentijd, fragmenten uit het graf van een priester uit het Middenrijk en Nubische keramiek uit Aniba. Een groot deel van de voorwerpen stamt uit eigen opgravingen onder leiding van Georg Steindorff.

 

Reiss-Engelhorn-Museen: Museum Weltkulturen
D5, MANNHEIM (Baden-Württemberg)
website

Ägypten – Land der Unsterblichkeit is de vaste collectie van 800 stukken. Het gaat om alle belangrijke fasen, van de predynastieke tijd (4000 v.Chr.) tot de Kopten (6e eeuw na Chr.). De thematische opstelling behandelt o.a. de godenwereld, schrift, dodencultus, dagelijks leven en de farao met zijn ambtenarenstaat. Een topstuk is het 9 meter lange dodenboek van Amenemhat, dat recent door wetenschappers is ontrold. Ook wordt een reconstructie getoond van de grafkamer van Sennefer, burgemeester van Thebe rond 1400 v.Chr. Voor het eerst zijn recente schenkingen en langdurige bruiklenen te zien.
(Mannheim duidt in het centrum de straatnamen aan met ‘kwadranten’; het museum is gevestigd in D5.)

 

Ägyptisches Museum
Gabelsbergerstraße 35
80333 MÜNCHEN (Beieren)
Website

Het museum (officieel: Staatliches Museum Ägyptischer Kunst) met zijn belangwekkende collectie concentreert zich op de kunst (en dan vooral beelden) van het Oude Egypte, waarbij alle tijdperken van de predynastieke tijd via de klassieke periodes van het Oude, Midden- en Nieuwe Rijk en de Late Tijd tot in de Grieks-Romeinse Tijd aanwezig zijn. Daarnaast zijn er een Soedan- en een Koptische afdeling. Tenslotte egyptiserende monumenten uit het keizerlijke Rome. In de nieuwe vestiging Kunstareal (open sinds 2013) staan twee keer zoveel voorwerpen (2000) tentoongesteld naar thema’s zoals taal en schrift, geloof in het hiernamaals en ambachten. Catalogus uit 2013.

 

Museum der Universität Tübingen MUT
Schloss Hohentübingen, Burgsteige 11
72070 TÜBINGEN  (Baden-Württemberg)
Website

Een van de belangrijkste Duitse universitaire collecties met 2000 voorwerpen uit de hele Oud-Egyptische geschiedenis: stèles, mummiekisten en mummieportretten, beelden en beeldjes, amuletten, vazen, deel van een tovermes, speelgoed en sieraden.
Topstukken zijn de offerkamer van Sesjem-nefer III uit Gizeh (de “Tübinger Mastaba” met uitbeeldingen van 40 landgoederen waarvan de opbrengsten voor de dodencultus waren bestemd, uit de 5e dynastie) en de sarcofaag van vlootcommandant Idi uit Assioet (12e dynastie) met een zeldzame diagonale sterrenklok. Deze sterrenklok werd als hulpmiddel gebruikt om de tijd te bepalen in de nacht en zich te kunnen oriënteren. De beschreven sterrenhemel dateert van 13 of 14 juli rond het jaar 2000 v. Chr.

 

Martin von Wagner Museum
Residenzplatz 2A
97070 WÜRZBURG (Beieren)
Website

300 voorwerpen geven een representatieve doorsnede van de Egyptische cultuur uit vier millennia. Sieraden, amuletten en beeldjes van faience, klei, brons en hout. Vaatwerk van steen en aardewerk. Sjabti’s, grafkegels en vijf (vergulde) mummiemaskers. Veel glas. Hiëroglifisch, hiëratisch, demotisch, Koptisch, Grieks en Foenisisch schrift.