Nederland

Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127
1012 GC AMSTERDAM
Website

Het museum bezit circa 17.000 originele archeologische voorwerpen uit het gebied rond de Middellandse Zee, daterend van ca 5.000 v.Chr. tot 1.000 na Chr. Het zwaartepunt van de collectie ligt bij de Amarna-periode ten tijde van farao Achnaton, de Grieks-Romeinse tijd en de Koptisch-Christelijke periode. Het textiel uit de laatste periode vormt de grootste collectie op dit gebied in Nederland.
De Egyptische collectie is momenteel NIET TE ZIEN, behalve het deel Van Alexander tot Cleopatra. Vanaf het VOORJAAR 2020 wordt de Egyptische collectie gepresenteerd als onderdeel van de vernieuwde opstelling Van Nijl tot Amstel.

 

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP DEN HAAG
website

De collectie van 372 voorwerpen bevat papyri, dodenboeken en voorwerpen uit het dagelijks leven. Bijzonder is de enige bewaard gebleven sjabti van de vrouwelijke farao Hatsjepsoet. Het absolute topstuk is het Boek van het ademen van Isis; het is een zeldzaam voorbeeld van de late Oud-Egyptische dodenliteratuur. Dit ‘boek’ was bestemd voor Nespaoetitawi die omstreeks 42 v.Chr. priester was in Thebe. Ook te zien zijn twee kindermummies (waarvan een in zijn mummiekistje), een gemummificeerde kat, drie canopenvazen, 5 stèles, gevlochten sandalen, halskettingen, schaaltjes, sjabti’s, godenbeeldjes en amuletten.

 

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW LEIDEN
Website

Een van de mooiste collecties ter wereld, met 24.000 voorwerpen. Van wereldklasse zijn de beelden van Maya en Merit uit de tijd van Toetanchamon. Uit dezelfde tijd stammen reliëfs van generaal Horemheb, voordat hij farao werd. Het museum en de universiteit van Leiden hebben de graven van beide hoge heren in Sakkara teruggevonden en gerestaureerd. Een bijna levensgroot beeld van regerend koningin Hatsjepsoet is een van de pronkstukken. 13 mensenmummies, 25 dierenmummies en prachtige mummiekisten hebben een speciale plek gekregen. Van het ‘mummiemeisje’ Sensaos is een reconstructie gemaakt met behulp van scanapparatuur. Zij overleed tweeduizend jaar geleden. Uit deze tijd stamt ook het grootste topstuk van het museum: de tempel uit het dorp Taffeh.
Online database en honderden voorwerpen bij de Topstukken.
Te bezichtigen met Google Indoor Maps.
De Egyptische afdeling is in november 2016 heropend.

 

Kleine en middelgrote collecties

* AMSTERDAM, Artis Bibliotheek
Plantage Middenlaan 45-45A, 1018 DC
Description de l’Egypte, tweede druk (tekstdelen in octavo-formaat, 1820-1828)

* AMSTERDAM, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
Singel 425, 1012 WP
De Handschriftenkamer bezit naast papyri en enkele ostraca een griekstalige zandstenen grafstèle uit Soedan (284-640 na Chr.).

* AMSTERDAM, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties
Oude Turfmarkt 129, 1012 GC
Description de l’Egypte (eerste druk, 1809-1828).

* AMSTERDAM, Bijbels Museum
Herengracht 366-368, 1001 AK
60 voorwerpen die in de 19de eeuw zijn verworven om bij de tabernakel uit te stallen. Naast stèles, sjabti’s, 12 bronzen godenbeeldjes, canopenvazen, scarabeeën en een sarcofaag (30e dynastie/begin Ptolemaeëntijd), bezit het museum ook een complete mummie van een jonge vrouw (1e eeuw v.Chr.). In 2018 is besloten alle collecties af te stoten; het museum is GESLOTEN vanaf eind november 2019.

* AMSTERDAM, Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2, 1092 CK
Het museum bezit vermoedelijk een houten masker van een mummiekist, een aardewerken mal voor een amulet, een stenen potje voor oogschmink, enkele haarringen voor pruiken, een aantal vuurstenen werktuigen, schelpen en ivoren armbanden en een hele reeks kralen uit glas, halfedelsteen en keramiek.

* AMSTERDAM, Universiteit van Amsterdam, afdeling Papyrologie
De afdeling Papyrologie heeft haar ostraca, waaronder 11 demotische en 11 Koptische, in 2003 in BRUIKLEEN GEGEVEN aan het Allard Pierson Museum.

* BILTHOVEN, Werkplaats Kindergemeenschap
Een stèle en een stukje kartonnage met hiërogliefen stonden jarenlang tentoongesteld maar werden in 1976 GESCHONKEN aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

* DEN HAAG, Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41, 2517 HV
Het museum zou iets Egyptisch bezitten, maar op internet is daarover niets te vinden.

* DEN HAAG, Museon
Stadhouderslaan 3725,17 HV
Van de collectie worden 9 voorwerpen tentoongesteld: een rugpaneel van een mummiekist met de hemelgodin Noet, fragment van een canopenkist met de Horuszoon Doeamoetef, bronzen beeldje van Isis met Horus, prehistorische vaas, vier scarabeeën, en elders een sjabti.
In depot liggen vermoedelijk een kindermummie en delen van mummies, 2 mummiemaskers, deksel van een mummiekist, mummiedoek, een kralennet, een modelbootje met twee inzittenden, een stèle, (deksels van) canopenvazen, een schminkpalet in visvorm, een amfoortje, godenbeeldjes, sieraden, vaatwerk, nog 14 sjabti’s en drie scarabeeën.

* DORDRECHT, Regionaal Archief Dordrecht
Stek 13, 3311 XS
De collectie-Lips bevat 6 sleutels van ca. 200 v.Chr. tot 300 na Chr. en 3 replica’s van oplegsloten uit ca. 2000 v.Chr.

* GRONINGEN, Universiteitsmuseum
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a, 9712 EA
De mummie (‘Janus’) is in 2019 teruggekeerd naar Leiden.

* HAARLEM, Teylers Museum
Spaarne 16, 2011 CH
Description de l’Egypte (eerste druk, 1809-1828).

* HEERLEN, Thermenmuseum
Coroviallumstraat 9, 6411 CA
Ostraca van de vroege Ptolemaeïsche tot de Arabische tijd, vermoedelijk in depot.

* HEILIG LANDSTICHTING, Museumpark Oriëntalis
Profetenlaan 2, 6564 BL
In de Romeinse straat is een ‘Egyptisch’ huis met maquettes en kleurige schilderingen.

* LEEUWARDEN, Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ
Het museum bezit 263 kleine voorwerpen: amuletten (o.a. goden, kikker, nijlgans en varkentje), sjabti’s, 2 bronzen godenbeeldjes, potjes en vaasjes, sieraden en een zegelring met de troonnaam van Toetanchamon. IN 2013 WERD BEKEND DAT DE COLLECTIE WORDT OVERGEDRAGEN AAN HET RMO IN LEIDEN.

* LEIDEN, NINO: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
Witte Singel 25, 2311 BG
Opgeslagen is de collectie-De Liagre Böhl, met amuletten, sjabti’s, gevlochten tas, vogelmummie, reliëffragment, mummiekop, baard van beeld of kist en een kam. De collectie wordt medio 2019 in langdurig bruikleen gegeven aan het RMO in Leiden.

* LEIDEN, Papyrologisch Instituut
Universiteitsbibliotheek, Universiteit Leiden, Witte Singel 27, 2311 BG
Papyri, ostraca, wastabletten, teksten op linnen en 5 houten mummie-etiketten.

* MIDDELBURG, Zeeuws Museum
Abdij (plein), 4331 BK
Mummie van een jongetje van ongeveer 7 jaar uit de Ptolemaeïsche tijd met zijn grafgiften: twee poppetjes en twee roeispanen.

* NIJMEGEN, Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam
Museum Kamstraat 45, 6522 GB
Het voormalige Rijksmuseum G.M. Kam is nu het provinciaal depot en archeologisch informatie- en studiecentrum (open op donderdagmiddag en op afspraak). De oudheidkundige collectie is in 1999 OVERGEDRAGEN aan Museum Het Valkhof.

* NIJMEGEN, Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59, 6511 TB
In 1999 is de oudheidkundige collectie van het voormalige Rijksmuseum G.M. Kam overgedragen aan Het Valkhof, maar de online database meldt niets over Egyptische voorwerpen.

* NIJMEGEN, Universiteitsbibliotheek, Radboud Universiteit
Erasmuslaan 36 6525 GG
De bibliotheek bezit een houten plankje met demotische tekst (99 v.Chr.) en twee Griekstalige papyri.

* OEGSTGEEST, voormalige verzameling Erik von Scherling
Hoewel er in 2007 nog een publicatie over verscheen, is de collectie van deze Nederlandse antiquair VERKOCHT in de periode 1933-1954, hoofdzakelijk aan buitenlandse universiteiten, maar ook aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Belastingmuseum Rotterdam.

* OTTERLO, Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6, 6731 AW
De hele collectie van 26 voorwerpen ligt in depot, behalve 6 beelden die langdurig zijn uitgeleend aan het Allard Pierson. Het betreft een aardewerken kookpot en een schaal (ca. 3000 v.Chr), een beeldhouwersmodel van een koningskop (ca. 2000 v.Chr.), reliëfs van o.a. een man en 3 figuurtjes op een houten standaard, beeldjes van vrouwen, Osiris, Horus en een zittende valk, een vrouwenbuste, een marmeren mannenkop, een Horusamulet van gekleurd glas, 2 stèles, 2 houders met sieraden, een sarcofaagje voor een slang, het kalkstenen beeld van Nefer-heb-ef (ca. 1550 v.Chr.) en een granieten beeldje van een echtpaar (ca. 1400 v.Chr.).

* ROTTERDAM, Belasting en Douanemuseum
Parklaan 14-16, 3016 BB
Vier voorwerpen: een 3000 jaar oude sjabti van schrijver van de schatkist Nesi-Bast, een papyrus met aangifte voor de weidebelasting voor kleinvee uit de eerste helft van onze jaartelling, een papyrus uit het jaar 140 met de kwitantie van oorlogsbelasting ten behoeve van het Romeinse legioen, een kwitantie van door een monnik betaalde persoonlijke belasting tijdens de vroeg-Arabische tijd. De papyri zijn in het Grieks geschreven.

* ROTTERDAM, Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110, 3011 PV
In de online catalogus: 94 prenten van de Description de l’Égypte over de Egyptische veldtocht van Napoleon*

* ROTTERDAM, Wereldmuseum
Willemskade 25, 3016 DM
Het museum bezit waarschijnlijk 4 sjabti’s, een predynastieke vaas en een mummienet.

* UTRECHT, Universiteitsmuseum Utrecht
Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN
Kleine collectie, meestal in depot.

* ZWOLLE, Stedelijk Museum
Melkmarkt 41, 8011 MB
Mummie van een man van 60 jaar, daterend uit 600-500 v.Chr.: IN DEPOT.