Verenigde Staten

Michael C. Carlos Museum of Emory University
571 South Kilgo Cercle
ATLANTA, GA 30322 (Georgia)
Website

De Egyptische en Nubische afdeling bevat voorwerpen vanaf de prehistorie t/m de Romeinse tijd. Het heeft ook de Egyptische collectie van het museum in Niagara Falls overgenomen (10 mummies, 9 mummiekisten, grafgiften uit de 21e dynastie en de Romeinse tijd). Een van deze mummies wordt geacht Ramses I te zijn en is gerepatrieerd naar Luxor.
Topstukken zijn een grafreliëf uit het Oude Rijk, een mummiekist uit de 11e dynastie, een kop van Toetanchamon als kind, een amethisten visamulet, een koningskop van rond 1300 v.Chr., een kop van Chaemwaset (zoon van Ramses II), mummiekisten uit de 21e en 25e dynastie en een beeldje van de Nubische farao Taharka.

 

Walters Art Museum
600 North Charles Street
BALTIMORE, MD 21201 (Maryland)
Website

De online database bevat 1000 Egyptische voorwerpen, waarvan het grootste deel is opgesteld. Het gaat om beelden, reliëfs, grafvoorwerpen, sieraden en gebruiksvoorwerpen van de prehistorische tot de Romeinse tijd (5e millennium v.Chr. tot 4e eeuw na Chr.).
Topstukken zijn:
* de intacte mummie van mw. Meri uit Thebe, een graanmummie, een paar dierenmummies (waaronder een forse krokodil), mummiekisten, onder andere uit het Middenrijk, mummiemaskers en fraaie Fajoemportretten.
* een kop van koning Ahmose II (ca. 560 v.Chr.), twee monumentale Sechmetbeelden, enkele hurkbeelden, zitbeeldje van Nehi, beeldengroep van Nen-cheft-ka en zijn vrouw Nefer-sjemes, een viziersbeeld, en uit Meroë (Soedan) een votiefplaquette van koning Tanjidamani.
* een aegis (onderdeel van een halssieraad) met het hoofd van de godin Sechmet, en vaasjes in de vorm van een egel en een eend.

 

The Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology
Bancroft Way at College Avenue
BERKELEY (Californië)
Website

Mw. Hearst financierde de opgravingen van Reisner bij Gizeh, vier predynastieke sites en opgravingen in de Fajoem. Daarmee is een van de mooiste collecties predynastiek materiaal buiten Egypte ontstaan, met o.a. vazen en paletten. Uit het Oude Rijk zijn stèles, een reservehoofd en beelden aanwezig. Het Nieuwe Rijk en de Derde Tussentijd zijn o.a. vertegenwoordigd door een bronzen spiegel, een ivoren handtoverstaf, een bronzen en ivoren dolk en een mummiekartonnage. Uit de Ptolemaeïsche en Romeinse tijd zijn de hoogtepunten een krokodillenmummie, canopenkist, mummiemasker en een mummieportret.

 

Museum of Fine Arts
465 Huntington Avenue
BOSTON, MA 02115 (Massachusetts)
Website

Het museum bezit zowel een Egyptische als een Nubische collectie. Vooral het Oude Rijk is rijk vertegenwoordigd door de opgravingen van Reisner bij Gizeh. Topstukken zijn schalen en vazen met nijlpaarden en met boten (Nagada), een buste van prins Anch-haf, het houten beeld van een lopende man, het beeld van een staand echtpaar, een reservehoofd en de wereldberoemde beelden van Menkaoera (Mykerinos) met twee god(inn)en (Oude Rijk), een beeld van mw. Sennoewi, een houten sarcofaag en de ‘Bershaprocessie’ uit het Middenrijk, de sarcofaag van koningin Hatsjepsoet voor haar vader Djehoetimes I, een knielende Amenhotep III als de god Neferhotep, een reliëf van Achnaton als sfinx, een kop van Toetanchamon, een dwerg die een vaas draagt, een tegel met een Nubische gevangene (Nieuwe Rijk), een Hathorkapiteel, de “Boston groene kop”, deksel van een sarcofaag, de kop van Nectanebo II (Late Tijd) en een mummiemasker (Romeinse Tijd).

 

Semitic Museum van de Harvard Universiteit
6 Divinity Avenue
CAMBRIDGE, MA 02138 (Massachusetts)
Website

Net achter de ingang staat de reproductie van een beschilderde façade uit een Gizehgraf dat is opgegraven door de Harvardexpeditie in 1912. Een ander enorm stuk is een driedelige poort uit Karnak. Langs de trap hangen panelen over de expedities uit de eerste helft van de 20e eeuw en van de moderne opgravingen van Mark Lehner in Gizeh. Op de overloop van de eerste verdieping staan de reproductie van een kolossaal albasten beeld van Men-kaoe-ra (Mykerinos) en een model van het Gizehplateau. Op deze verdieping gaat het om magie en het hiernamaals: mummiekisten (22e dynastie), amuletten, sjabti’s, stèles, schijndeur, offertafel en een bronzen Osirisbeeldje (Ptolemaeïsche Tijd).

 

Art Institute
111 South Michigan Avenue
CHICAGO, IL 60603 (Illinois)
Website

Hoogtepunten uit de collectie zijn:
* potten en vazen uit de predynastieke tijd en het Oude Rijk
* grafreliëfs (Oude Rijk en Eerste Tussentijd)
* cosmeticavaasjes, kop van een ambtenarenbeeld, bootmodel (Middenrijk)
* canopenvazen, glazen oorringen, reliëfs, bronzen spiegel, kopje van Teje, glazen hartamulet, kohlpotje, zalflepel (Nieuwe Rijk)
* mummie en mummiekist (22e dynastie)
* kralennet voor mummie, deel van een koningskop, sjabti’s (Late Tijd)
* Ptolemaeïsche munten en plaquettes
* mummieportreten (Romeins)
en diverse godenbeeldjes.

 

Field Museum of Natural History
Roosevelt Road at Lake Shore Drive
CHICAGO, IL 60605 (Illinois)
Website

De vaste collectie Inside Ancient Egypt opent met een op een natuurlijke wijze ontstane mummie van 5500 jaar geleden. Twee kamers uit de mastaba van prins Oenis-anch (5.000 jaar oud) zijn hier weer opgebouwd. Aan de hand van hiërogliefen, mummies en een Dodenboek tot een markt met gebruiksvoorwerpen wordt getoond hoe de uitvoerige voorbereidingen op het hiernamaals aanwijzingen geven over het dagelijks leven van de oude Egyptenaren – en wat zij gemeen hebben met de hedendaagse mens.
Het museum heeft twintig menselijke mummies (in 2011 gescand) en diorama’s van Oud-Egyptische werkplaatsen voor het mummificeren en de voorbereiding op het hiernamaals. Een schrijn van Bastet bevat een bronzen beeldje, waarin waarschijnlijk een gemummificeerde kat zit.
De begrafenisboot van Senwosret III is gebruikt voor het ontwikkelen en testen van de C14-methode, die Willard Libby in 1960 de Nobelprijs opleverde.

 

The Oriental Institute Museum
1155 East 58th Street
CHICAGO, IL 60637(Illinois)
Website

800 voorwerpen belichten 4000 jaar, vooral uit de opgravingen van Petrie, Quibell en Naville en eigen opgravingen in Medinet Haboe en Nubië (Unescocampagne). Een deel van de collectie is chronologisch opgesteld. Aparte vitrines tonen o.a. het koningschap (met buste van Neferhotep, ca. 1740 v.Chr.); de begrafeniscultus (mummie van een vijfjarige jongen, twee reliëfs uit een Sakkaragraf (6e dynastie) en uit het enorme graf van Mentoehotep (26e dynastie); het hiernamaals (schijndeur, reliëf met mondopeningsritueel, sjabti’s); godsdienst en offerrituelen.
Hoogtepunten: begravenisgroep van Ni-kaoe-inpoe uit het Oude Rijk, een kolossaal beeld van Toetanchamon, de voorwerpen die bij de begrafenis van Toetanchamon zijn gebruikt, en grafreliëfs uit het late Nieuwe Rijk en Derde Tussentijd.

 

Museum of Art
11150 East Boulevard
CLEVELAND, OH 44106 (Ohio)
Website

De in 2010 heringerichte zalen bevatten rond de 300 voorwerpen van hoge kwaliteit uit het hele tijdperk van de Oudegyptische cultuur. Enkele hoogtepunten:
* predynastieke schminkpaletten in de vorm van een vis en een schildpad, een stierenkopje en de kikkergodin Hekat
* Oude en Middenrijk: hoofd van koning Oeserkaf, beeld van Amenemhat III
* beelden en reliëfs uit en rond de tijd van Amenhotep III: Amenhotep met de blauwe kroon, en met een ronde pruik, een scarabee over zijn jacht op wilde stieren; gouwgoden met offers, beeld van Min-em-heb, portret van Nefertiti, hoofd van een beeld dat wordt toegeschreven aan koningin Hatsjepsoet
* uit de Late en Grieks-Romeinse tijd: mummiekist van Bak-en-moet, het met een speer vissen, Apisstier, bronzen spitsmuis
* faience uit de Ptolemaeïsche tijd
* Fajoemportret van een jonge vrouw

 

Detroit Institute of Arts
5200 Woodward Avenue
DETROIT, MI 48202 (Michigan)
Website

Rijke collectie over 3000 jaar Egyptische beschaving met mummies, mummiekisten, aardewerk en zegels. Topstukken zijn het beeld van een zittende man uit het Oude Rijk, een schrijver (ca. 1350 v.Chr.), een portret van Sobek-em-hat (een opzichter over priesters uit 1780 v.Chr.), stèles en papyri zoals de Papyrus van Nes-min (een compleet dodenboek uit ca. 300 v.Chr.). Verder zijn er talrijke voorwerpen uit het dagelijks leven.

 

Hood Museum of Art
Dartmouth College
HANOVER, NH 03755 (New Hampshire)
Website

400 voorwerpen bevat de collectie. Uit de 18e dynastie komen twee reliëfs uit Thebe. Uit de Late Tijd stammen een zwarte granieten godenkop, een mummiemasker en een beschilderde houten stèle. Verder is er een verzameling aardewerk van de predynastieke tot de Romeinse tijd. En natuurlijk sjabti’s, godenbeeldjes, amuletten en sieraden.
In 2019 is het museum heropend na een grondige renovatie en uitbreiding. De Oude en Premoderne afdeling toont voorwerpen uit Assyrië, Griekenland, China, Rome, Egypte, Noord- en Zuid-Amerika en het Ottomaanse Rijk. Dit is niet alleen geografisch een uitgebreid gebied, ook in tijd is er veel spreiding: van duizend jaar voor de jaartelling tot de 18e eeuw. Veel context-informatie wordt niet verschaft. Het museum nodigt hiermee de bezoeker uit om verbanden te leggen.

 

The Nelson-Atkins Museum
4525 Oak Street
KANSAS CITY, KS 64111-1873 (Kansas)
Website

Het museum heeft de complete grafuitrusting van Merit-it-es (= Geliefd door haar vader). Haar buitenste en binnenste mummiekist zijn versierd met hiërogliefen en afbeeldingen van goden en godinnen. Haar mummiemasker is verguld en deze edelvrouw uit Midden-Egypte, die 2300 jaar geleden leefde, had bedienden in de vorm van sjabti’s bij zich.
Het museum bezit ook beelden van beroemde koningen en koninginnen, van Senwosret III tot Ramses II, van Nefertiti tot de Ptolemaeën. Van het vierde millennium v.Chr. tot de 5e eeuw na Chr. zijn voorwerpen aanwezig, waarbij vooral het derde millennium v.Chr. goed is vertegenwoordigd. Zo is er een prachtig beschilderd houten beeldje van Metjetji uit de 5e dynastie, en een meer dan levensgroot beeld uit Gizeh. Uit de Late Tijd is er een reliëf uit het Thebaanse graf van de machtige Montoe-em-hat uit de 25e, Nubische, dynastie.
Van de mummie van Ka-i-nefer is met behulp van scans het gezicht gereconstrueerd.

 

Yale Peabody Museum of Natural History
170 Whitney Ave.
NEW HAVEN, CT 06520-8118 (Connecticut)
Website

De Yale universiteit bezit duizenden Egyptische voorwerpen in verschillende collecties, waarvan een wisselend overzicht wordt geboden in “Daily Life in Ancient Egypt”. Belangrijke stukken zijn:
* een granieten hoofd van Osiris
* een reliëf van Montoe-her-chepesj-ef die Osiris aanbidt,
* de buste van een Ptolemaeïsche koning van zwart dioriet
* een knielende hoge ambtenaar
* de mummie en zijn mummiekist uit de Late Tijd, die zijn ondergebracht in het nagebouwde graf van vizier Nes-pa-ka-sjoeti uit de 26e dynastie op de westoever van Luxor.
Verder canopenkruiken, gebruiksvoorwerpen zoals een spiegel en make-upvaasjes, dierenmummies en grafgiften.
Het museum SLUIT VOOR RENOVATIE op 1 juli 2020.

 

Metropolitan Museum of Art
1000 Fifth Avenue at 82nd Street
NEW YORK, NY 10028
Website

Een van de grootste en mooiste collecties: 39 zalen met 26.000 voorwerpen, van de Oude Steentijd t/m de Romeinse tijd (ca. 300.000 v.Chr. – 4e eeuw na Chr.). De helft komt van eigen opgravingen in Lisht, Charga oase, Malkata, Deir el-Bahri en Hierakonpolis.
Beroemd zijn de mastaba van Perneb (Oude Rijk); houten modellen uit het Thebaanse graf van Meketra, juwelen van prinses Sit-hathor-joenet en koningsportretten (Middenrijk); beelden van Hatsjepsoet (Nieuwe Rijk) en de tempel van Dendoer (Romeinse Tijd).
Online catalogus.

 

Brooklyn Museum
200 Eastern Parkway
NEW YORK-BROOKLYN, NY 11238-6052
Website

De online catalogus geeft meer dan 3.500 Egyptische voorwerpen uit alle perioden, van predynastiek tot Romeins. De zwaartepunten liggen op Amarna en de Late Tijd. Topstukken zijn een predynastieke danseres, een ritueel mes, een familiebeeld uit de 5e dynastie, Pepi II bij zijn moeder op schoot, een beeld van Senwosret III, de sfinxkop van een prinses en een hurkbeeld uit de 12e dynastie, Senmoet met een cobra, buste van Sechmet, het beeld van een zittend paar uit de 18e dynastie, een beeldhouwersmodel van Achnaton en Nefertiti, een model van de tempelpoort in Heliopolis uit de tijd van Seti I, een mummiekartonnage uit de 22e dynastie, de Brooklyn Zwarte Kop (Ptolemaeïsch) en een Fajoemportret. Het museum bezit ook papyri uit verschillende perioden.

 

Joslyn Art Museum
2200 Dodge Street
OMAHA, NE 68102-1292 (Nebraska)
Website

De buste van godsgemalin Amenirdis I is het topstuk. Deze dochter van een Nubische vorst kon de machtigste vrouw in Egypte worden en feitelijk Zuid-Egypte regeren. Hiermee effende zij de weg voor de 25e, Nubische, dynastie.

 

Pennsylvania University Museum
3260 South Street
PHILADELPHIA,  PA 19104 (Pennsylvania)
Website

De Egyptische afdeling en de mummieafdeling zijn GESLOTEN wegens renovatie tot 2023. In de tussentijd wordt een 200-tal voorwerpen, soms niet eerder tentoongesteld, getoond in de context van hun vondstgeschiedenis. Inmiddels is de sfinxgalerij heropend; niet meer met tempeldelen maar met slechts een canopenvaas.
Het museum bezit een van de grootste collecties in de Verenigde Staten. 42.000 Egyptische en Nubische voorwerpen stammen voor een groot deel uit eigen opgravingen in Dendera, Memphis, Gizeh, Dra Aboe el-Naga, Meidoem, Abydos, Malkata en Nubië. Het museum bezit meer dan 3.000 Egyptische manuscripten, een aantal mummies en een textielverzameling. De langlopende tentoonstelling ‘Amarna: Ancient Egypt’s Place in the Sun’ bevat meer dan 100 voorwerpen uit de tijd van Achnaton en Toetanchamon.
Andere hoogtepunten zijn een enorme sfinx van Ramses II, een stèle van koning Kaä (1e dynastie), koppen van Djehoetimes/Thoetmosis III, vermoedelijk Amenhotep II, Ramses II, Osorkon II en een Ptolemaeïsche koning; delen van het paleis van Merenptah in Memphis; architectuurdelen, reliëfs en beelden uit tempels; de grafkapel van Ka-poe-ra uit Sakkara (Oude Rijk); uit Nubië een schrijversbeeld, ba-beeldjes en Meroïtisch vaatwerk.
Online catalogus.

 

The Carnegie Museum of Natural History
4400 Forbes Avenue
PITTSBURGH,  PA 15213 (Pennsylvania)
Website

De Walton Hall of Ancient Egypt toont 600 van de 2500 voorwerpen vanuit een antropologisch perspectief, met de nadruk op het ontstaan van landbouw en de ontwikkeling van complexe maatschappijen.
* De Carnegie-boot van 9 meter is gebruikt tijdens de begrafenis van farao Senwosret III uit de 12e dynastie (ca. 1878-1859 v.Chr.)
*zittend beeld van Amenhotep III (18e dynastie)
*reproductie van een graf uit het arbeidersdorp Deir el-Medina, met mummiekisten en grafgiften
* mummies van een jongetje, van een volwassen man, twee katten, een ibis, nijlbaars en twee krokodilletjes
* diorama van kunstenaars die glazen kralen maken
* beeld van een knielende man (26e of 27e dynastie)

 

Rhode Island School of Design Museum of Art
20 North Main Street/224 Benefit Street
PROVIDENCE, RI 02903 (Rhode Island)
Website

Hoeksteen is de Ptolemaeïsche mummiekist met de mummie van de priester Nesmin (de mummie ligt sinds 2018 niet meer zichtbaar in zijn kist). Bijzonder zijn ook een schilderdoos van aardewerk en een reliëffragment uit de Amontempel in Karnak. De fraaie faiencecollectie heeft onder andere een Hathorsistrum, uraeus, aapje en een wedjat-oog.
Verder bezit het museum aardewerk, schminktabletten en een vrouwenbeeldje uit de predynastieke tijd; een modelbootje, een mannenkop met lokjespruik en de grafstèle van Heni uit het Oude Rijk; een blauw nijlpaardje en het model van een begrafenisboot uit het Middenrijk. Het Nieuwe Rijk is vertegenwoordigd met o.a. de zittende priester Amenhotep en een herdenkingsscarabee van koning Amenhotep III. Uit de Late Tijd dateren een bronzen tempelbeeld van een valkenkoppige god, de godin Maät op een krukje, de mummiekist van een ibis en een ibismummie. Ptolemaeïsch zijn een reliëf van Ptolemaeus II met een sistrum en een votiefkopje van een koning. Tenslotte zijn er uit de Romeinse tijd mummiemaskers en Fajoemportretten en een paneeltje met de god Heron.
De Egyptische afdeling is in 2014 opnieuw ingericht.

 

Virginia Museum of Fine Arts
200 N. Boulevard
RICHMOND, VA 23220-4007 (Virginia)
Website

In 2011 opende de vernieuwde Egyptische afdeling. Deze bevat voorwerpen uit de predynastieke tijd, het Oude Rijk, Middenrijk en Late Tijd. Te zien zijn beelden, portretkoppen, vaatwerk, een kolossaal beeld van de Koesjitische koning Senkamanisken, een beeld van de zittende schrijver Sema-tawi-tefnacht, een grafreliëf uit het Oude Rijk, een Fajoemportret, een beeldje van de god Bes.
De mummie van Tjebi, zijn prachtige mummiekist en dierenmummies zijn apart opgesteld.

 

Utah Museum of Fine Arts, University of Utah
Marcia & John Price Museum Building | 410 Campus Center Drive
SALT LAKE CITY, UT 84112-0350 (Utah)
Website

De klassieke afdelingen zijn eind 2011 heropend. Uit Egypte staan er o.a. een modelbark uit de Eerste Tussentijd, beelden en vaatwerk uit de 18e tot 20e dynastie, een stèle uit het Nieuwe Rijk, halskettingen, een bronzen spiegel, amuletten, godenbeeldjes en Koptische grafplaquettes en textiel. Een recent verworven hoogtepunt is de mummiekist van Pa-di-oesir uit de 26e dynastie.

 

Robert W. Fullerton Art Museum, California State University San Bernardino
5500 University Parkway
SAN BERNARDINO, CA 92407-2397 (Californië)
Website

Elk academisch jaar (half september t/m juli) wordt een selectie uit de Egyptische collectie getoond. Topstukken zijn het mummiedeksel van Soehet (Late Tijd), een stèle van Sjisjak die offert aan Osiris en Isis (Late Tijd), een beeld van een meisje, een reliëf met een kop, een reliëf uit de 25e/26e dynastie, beeldjes van Bastet en Osiris en een kopje van carneool van een koning(in) dat werd gebruikt als inlegwerk (eind 18e dynastie) en verschillende halskettingen. GESLOTEN tot 2 februari 2020.

 

Museum of Man
1350 El Prado, Balboa Park
SAN DIEGO, CA 92101 (Californië)
Website

Uit Amarna komen hiërogliefen op steen, sieraden, aardewerk, gebruiksvoorwerpen en amuletten. Een recente aanwinst bevat zeven mummiekisten, waaronder van een meisje, mummiemaskers en gemummificeerde valken, waarvan een met een mummiemasker. Twee mensenmummies zijn recent met scans onderzocht.
GESLOTEN vanwege het aardbevingsbestendig maken van de naastliggende California Tower, vermoedelijk tot 2020.

 

Rosicrucian Museum
1342 Naglee Ave.
SAN JOSÉ, CA 95191 (Californië)
Website

4000 voorwerpen die afwisselend worden opgesteld. Daaronder zijn zes mummies. Replica’s worden als zodanig aangeduid. Er zijn vier hoofdgroepen:
* begrafenisgebruiken, hiernamaals en mummies: schijndeur, houten sarcofaag, model van een bootje, mummiekisten
* goden en godsdienst: Sechmet, Neith, Isis met Horuskind, Besvaas, mummie van een Apisstier, buste van Horus, reliëf van Achnaton in verering voor Aton, wierookbrander van Psammetichus
* farao’s: stèle van koningin Ahmose-Nefertari met haar zoon Amenhotep I, ring van Toetanchamon, beeldje van Cleopatra VII
* dagelijks leven, handel en naburige landen: modellen van dienaren, vazen, spiegel, amuletten, senetspel.

 

Cantor Arts Center at Stanford University
Lomita Drive at Museum Way
STANFORD, CA 94305-5060 (Californië)
Website

Het museum bezit 1100 voorwerpen van de predynastieke tijd t/m de Kopten, o.a. grafstèle met Ra-Horachti en Koptisch weefsel. Een alkoof in de Afrikaanse galerij bevat een aantal bronzen beeldjes van goden en godinnen.
In het Melancholy Museum staan een fragment van de Grote Piramide, canopenvazen, godenbeeldjes, een fragment van een bronzen spiegel, kralen en de mummie van een krokodil.

 

Museum of Art
2445 Monroe Street
TOLEDO, OH 43697 (Ohio)
Website

Belangrijke stukken zijn een stèle van Djedj-en-nacht (Eerste Tussentijd), een sjabti en deel van een voerbak met ibissen uit de Amarnatijd, cosmeticavaasjes uit het Nieuwe Rijk, reliëf van de arts Amenhotep (19e dynastie), een koploos beeld van de Nubische farao Tanoet-amani en een Fajoemportret. Recent is gebleken dat een mummie niet een vrouw uit de 26e dynastie maar waarschijnlijk een priester uit de Derde Tussentijd is.
Rond 800 voorwerpen zijn te bekijken in de online database.

 

Smithsonian Natural History Museum
10th St. and Constitution Ave., NW
WASHINGTON D.C.
Website

In 2011 is de collectie van meer dan 1000 voorwerpen heringericht. ‘In het graf van de mummie’ is een gereconstrueerd graf met een mummiekist en grafgiften. ‘Het maken van een mummie’ onthult het stap-voor-stap proces van het mummificeren. ‘Wat in een gezicht is’ toont zes mummiemaskers. ‘Mummiewetenschap’ geeft inzicht in grafcultus, gezondheid, ziektes en demografie als resultaat van recent onderzoek. ‘Dierenmummies’ verklaart de relatie tussen dierenmummificatie en het Egyptische geloofssysteem (met o.a. twee mummies van Apisstieren). ‘Tent-chonsoes mummiekist’ toont haar rijk versierde binnenkist. ‘Voorbereiding op het eeuwige leven’ toont hoe de Egyptenaren hun maatregelen troffen om de dood te overleven. ‘De goden en het eeuwig leven’ onderzoekt de rol van twee prominente goden, Osiris en Re, bij het bereiken van het hiernamaals. ‘Insecten in het Oude Egypte’ maakt duidelijk dat insecten een belangrijk deel vormden van de voorbereiding op het hiernamaals en symbool stonden voor de wederopstanding.

 

Reading Public Museum
500 Museum Road
WEST READING, PA 19611-1425 (Pennsylvania)
Website

Originele stukken zijn de fraaie mummiekist van Nefer-ii-en (Late Tijd), een kattenmummie, een canopenkist, een bootmodel en sjabti’s.
Replica’s staan er van de troon van Toetanchamon, leeuwen van Amenhotep III uit Gebel Barkal en de Steen van Rosetta.