WELKOM OP DE WEBSITE VAN "MEHEN, STUDIECENTRUM VOOR HET OUDE EGYPTE".

Wie of wat is ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’?

Mehen is in 2002 opgericht door Bep Koek-Overvest en Jan Koek. Het studiecentrum ontplooit allerlei activiteiten die er met name op gericht zijn om de kennis over het faraonische Egypte te verspreiden aan iedereen die hier belangstelling voor heeft. Bij activiteiten van ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’ mag u diepgang verwachten, onderwerpen die aan bod komen worden uitvoerig van alle kanten belicht. Gedurende (een deel van) de jaren 2008, 2009 en 2010 vormde Mehen samen met Het Huis van Horus één organisatie. Sinds 1 juli 2010 is Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, een zelfstandige stichting die geen winstoogmerk heeft. Mehen stelt gelden ter beschikking aan opgravingsteams in Egypte en voor de studie over het oude Egypte; in dit kader heeft Mehen de MEHEN-scriptieprijs voor egyptologie ingesteld. Een jury bestaande uit o.a. docenten van de Rijksuniversiteit Leiden en de conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zal een keer in de twee jaar de afstudeerscripties beoordelen. De best gewaardeerde scriptie zal worden beloond met een geldbedrag van € 1.500,--. Zie verder onder "extra informatie".

Activiteiten van Mehen zijn o.a. het geven van lezingen en cursussen, het organiseren van studiedagen en reizen, ook op verzoek. Sinds 1991 hebben Bep en Jan Koek succesvolle (thema)reizen naar Egypte georganiseerd en naar vele collecties van het oude Egypte in musea in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. In december 2011 was er een bijzondere reis naar Soedan, in februari 2012 was er een interessante reis naar de Dachla-oase in Egypte en in oktober 2012 een boeiende reis naar Luxor met als thema de edelengraven. In oktober 2013 was er een geslaagde reis naar Jordanië met o.a. een bezoek aan de oude stad Petra.

Deze twee foto's tonen de zonnebark gedurende de tocht door het hiernamaals zoals afgebeeld in het derde en vierde uur van het Poortenboek. In de zonnebark staat de zonnegod met een ramskop (zijn nachtelijke gedaante), hij wordt omcirkeld door de slang Mehen die de zonnegod beschermt. Op de voorplecht staat de god Sia (inzicht) en erachter staat de god Heka (toverkracht). Dal der Koningen, grafkamer Ramses I (foto's Jan Koek).

Als u onze doelstelling wilt ondersteunen, wordt dan donateur van de stichting Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, voor minimaal € 25,-- per jaar. Echtparen/samenwonenden betalen € 35,-- per jaar. Het bankrekeningnummer is NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U). Donateurs krijgen korting op de meeste activiteiten van Mehen en hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Mehendag. Op het ogenblik zijn er al ruim 100 donateurs die Mehen ondersteunen. MEHEN heeft tot nu toe de volgende donaties verstrekt:

€ 1.500,-- aan Daniel Soliman voor zijn research MA-scriptie: "Giving the Past a Face: An attempt at identifying and dating three-dimensional kingly sculpture of the Second Intermediate Period through stylistic and iconographic analysis" (de Mehen-scriptieprijs 2011)

€ 2.000,-- (gedeeld) aan Suzanne Knauff voor haar MA-scriptie "A Throne for Every Occasion: Greco-Roman block throne decoration at Dendara" en aan Steffie van Gompel voor haar research MA-scriptie "Herdsman, be watchfull!: An analysis of cattle-fording scenes in Ancient Egyptian Old Kingdom elite tombs" (de Mehen-scriptieprijs 2013)

€ 150,-- (2011) aan het Griffith Institute te Oxford

€ 250,-- (2011) en € 500,-- (2013) aan prof. dr. Ch. Bonnet voor de werkzaamheden in Kerma (Soedan)

€ 1.250,-- (2012) aan het Dachla Oasis Project voor de vele werkzaamheden in de Dachla oase

€ 1.000,-- (2012) en € 2.000,-- (2013) aan The South Asasif Conservation Project voor de werkzaamheden aan de graven van Karakhamon (TT 223), van Karabasken (TT 391) en van Irtiroe (TT 390)

€ 1.000,-- (2012) aan Mémoires d'Egypte voor de werkzaamheden aan het graf van Padiamonope (TT 33)

€ 300,-- bijdrage aan de Vlaams-Nederlandse egyptologendag in Leiden (2013)

€ 1.500,-- t.b.v. het project Schoeisel in het oude Egypte van dr. André Veldmeijer in het bijzonder voor een tentoonstelling in het Egyptisch Museum in Cairo in 2014

€ 500,-- voor het Naga-project in Soedan van het Staatliches Museum Aegyptischer Kunst in Munchen (2014)

€ 500,-- het Egyptisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg (2014)

€ 1.000,-- voor de Stichting Friends of Saqqara (2014)

$ 700,-- het Chicagohouse te Luxor

€ 1.000,-- t.b.v. van het Minproject te Luxor o.l.v. Irene Morfini

Totaal heeft Mehen in vier jaar tijd € 14.500,-- aan donaties en aan de Mehen-scriptieprijs kunnen uitkeren.

Mehen publiceert regelmatig artikelen over het oude Egypte in de rijk geïllustreerde reeks "Mehen. Essays over het oude Egypte".

Begin december 2014 komt "Mehen. Essays over het oude Egypte 2014" uit met de volgende bijdragen:

Dr. Rita Lucarelli: "De oud-Egyptische demonenleer"; Steffie van Gompel MA: "Herder wees waakzaam! Van koeien en krokodillen in grafdecoratie"; prof. dr. Jochem Kahl: "Het kennisarchief van Gebel Assioet al-Gharbi"; Fred Vink: "Magische grenzen op apotropaia"; Suzanne Knauff MA: "Bloktronen in de rituele scènes in de Hathortempel van Dendera"; Jan Koek: "Zwaluwen wekken u, gij die slaapt ..." en de fotoreportage "Het terugkerende water. Op het dak van de tempel van Philae"; Huib van Verseveld: "In de voetsporen van Elizabeth Thomas"; dr. Dietrich Raue: "Elefantine".

Totaal bevat het boek 156 pagina's op A-4 formaat met ca. 180 kleurenfoto's. Voor degenen die in 2014 donateur zijn van Mehen kost dit boek € 10,--, (1 exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 25,--. (excl. evt. verzendkosten). Bestelling per e-mail of telefonisch.

Eind november 2013 is "Mehen. Essays over het oude Egypte 2013" uitgekomen met bijdragen van dr. O. Mastenbroek over "De tempel van Abydos", dr. J. Wieringa: "Landbouw in het Oude Rijk", dr. K. van Dam: "Het graf van Irinefer in Deir el Medina", drs. E. Honsbeek: "De godsgemalin Anchnes-neferibra", J. Strijbos: "Gebel Barkal", drs. M. Goes: "De menat", dr. H. Albers: "De zodiak van Dendera" en J. Koek over de Opettempel. Bovendien is er een fotoreportage van drs. Wim de Jong van details van de tempel van Abydos. Totaal bevat het boek 160 pagina's op A-4 formaat met ca. 180 kleurenfoto's. Voor degenen die in 2013 donateur zijn van Mehen is dit boek gratis. Indien men in 2014 donateur wordt, dan is de prijs voor dit boek € 10,-- (1 exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 25,--. Wel komen er in alle gevallen nog de verzend- en verpakkingskosten bij, voor Nederland circa € 5,-- en voor België € 10,50.

Het eerste boek, 100 pagina's, is in 2011 uitgegeven; iets meer over de inhoud van het boek vindt u onder "extra informatie". Het boek kost voor donateurs van Mehen € 10,-- (1 exemplaar per donateur) en voor niet-donateurs bedraagt de prijs € 20,-- (de kostprijs). Indien u het boek wilt bestellen, maakt u dan het bedrag plus circa € 5,-- verzend- en verpakkingskosten over op bankrekeningnummer NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U). Voor België gelden helaas hogere kosten.

"Mehen. Essays over het oude Egypte 2012" is verschenen met 60 bladzijden meer dan in 2011 en bevat de volgende artikelen: De iboetent (drs. S. van Roode), Seksualiteit en erotiek in het oude Egypte (C. Devens MA), De bij in het oude Egypte (Jan Koek), Tuinen in het oude Egypte (dr. Jan Wieringa), Koningsbeelden uit de Tweede Tussentijd (D. Soliman MA), Graffiti in Thebe West (J. Golverdingen MA) en De tempel van Amonhotep III te El Kab (fotoreportage van Jan Koek). Het boek kost voor donateurs van Mehen € 10,-- (1 exemplaar per donateur) en voor niet-donateurs bedraagt de prijs € 25,--. Voor bestellingen zie hierboven, verzend- en verpakkingskosten bedragen voor Nederland circa € 5,-- en voor België € 10,50.

Mehendag

De Mehendag is een (mid)dag speciaal bedoeld voor donateurs van Mehen. De afgelopen jaren werden deze dagen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden gehouden. Op 30 juni 2012 waren de sprekers prof. dr. O.E. Kaper over "De god Toetoe" en Jan Koek over "De rol van de hyena in het oude Egypte". Op zaterdag 29 juni 2013 sprak prof. dr. M. Raven over "Het graf van Meryneith in Sakkara" en Jan Koek over "De rol van de oryx in het oude Egypte". Op zaterdag 28 juni gaf dr. R. van Walsem een lezing over "Diversificatie en competitie in de decoratie in elitegraven van het Oude Rijk" en sprak Jan Koek over "De rol van de tilapia in het oude Egypte."

Mehen Studiecentrum

Het Mehen Studiecentrum bevindt zich in 's-Gravenhage, Prins Hendrikstraat 14 (begane grond), ingang Heemskerckstraat links van nr. 47. De bibliotheek van Mehen is hierin opgenomen en er zullen regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

Bereikbaarheid Mehen Studiecentrum (m.i.v. januari 2014):

Om per openbaar vervoer naar het Mehen Studiecentrum te komen neemt u vanaf Den Haag Centraal Station tramlijn 17, richting Statenkwartier. De tramhalte bevindt zich aan de zijkant van het station aan de Rijnstraat. Uitstappen bij halte Van Speykstraat (6e halte). Even teruglopen en linksaf via het Prins Hendrikplein, de Prins Hendrikstraat inlopen. Tweede straat rechts is de Heemskerckstraat. Links van nr. 47 bevindt zich de ingang van het Mehen Studiecentrum. (foto interieur van de zaal)

Bep en Jan Koek