WELKOM OP DE WEBSITE VAN "MEHEN, STUDIECENTRUM VOOR HET OUDE EGYPTE".

Wie of wat is ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’?

Mehen is in 2002 opgericht door Bep Koek-Overvest en Jan Koek. Het studiecentrum ontplooit allerlei activiteiten die er met name op gericht zijn om de kennis over het faraonische Egypte te verspreiden aan iedereen die hier belangstelling voor heeft. Bij activiteiten van ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’ mag u diepgang verwachten, onderwerpen die aan bod komen worden uitvoerig van alle kanten belicht. Gedurende (een deel van) de jaren 2008, 2009 en 2010 vormde Mehen samen met Het Huis van Horus één organisatie. Sinds 1 juli 2010 is Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, een zelfstandige stichting die geen winstoogmerk heeft. Mehen stelt gelden ter beschikking aan opgravingsteams in Egypte en voor de studie over het oude Egypte; in dit kader heeft Mehen de MEHEN-scriptieprijs voor egyptologie ingesteld. Een jury bestaande uit o.a. docenten van de Rijksuniversiteit Leiden en de conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zal een keer in de twee jaar de afstudeerscripties met als onderwerp het oude Egypte beoordelen. De best gewaardeerde scriptie zal worden beloond met een geldbedrag van € 1.500,--. Zie verder onder "extra informatie".

Activiteiten van Mehen zijn o.a. het geven van lezingen en cursussen, het organiseren van studiedagen en reizen, ook op verzoek. Sinds 1991 hebben Bep en Jan Koek succesvolle (thema)reizen naar Egypte georganiseerd en naar vele collecties van het oude Egypte in musea in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. In december 2011 was er een bijzondere reis naar Soedan, in februari 2012 een interessante reis naar de Dachla-oase in Egypte en in oktober 2012 een boeiende reis naar Luxor met als thema de edelengraven. In oktober 2013 was er een geslaagde reis naar Jordanië met o.a. een bezoek aan de oude stad Petra. In 2014 organiseerde Mehen reizen naar Egyptische collecties en tentoonstellingen in Zuid-Duitsland, Verenigde Staten en Lille, alsmede een mooie reis naar Luxor met nadruk op de wadi's.

Deze twee foto's tonen de zonnebark gedurende de tocht door het hiernamaals zoals afgebeeld in het derde en vierde uur van het Poortenboek. In de zonnebark staat de zonnegod met een ramskop (zijn nachtelijke gedaante), hij wordt omcirkeld door de slang Mehen die de zonnegod beschermt. Op de voorplecht staat de god Sia (inzicht) en erachter staat de god Heka (toverkracht). Dal der Koningen, grafkamer Ramses I (foto's Jan Koek).

Donateur worden?

Als u onze doelstelling wilt ondersteunen, word dan donateur van de stichting Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, voor minimaal € 25,-- per jaar. Echtparen/samenwonenden betalen € 35,-- per jaar. Het bankrekeningnummer is NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U). Donateurs krijgen korting op de meeste activiteiten van Mehen en hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Mehendag. Op het ogenblik zijn er ruim 100 donateurs die Mehen ondersteunen.

Donaties

Totaal heeft Mehen in vijf jaar tijd ruim € 19.000,-- aan donaties en aan de Mehen-scriptieprijs kunnen uitkeren. Kijkt u onder "extra informatie" om de onderverdeling van deze donaties te zien. (Beweeg de muis over "home", dan verschijnt "extra infomatie" en klik erop.)

Publicaties

Mehen publiceert regelmatig artikelen over het oude Egypte in de rijk geïllustreerde reeks "Mehen. Essays over het oude Egypte". Begin december 2014 is de vierde uitgave van "Mehen. Essays over het oude Egypte 2014" uitgekomen met de volgende bijdragen:

Dr. Rita Lucarelli: "De oud-Egyptische demonenleer"; Steffie van Gompel MA: "Herder wees waakzaam! Van koeien en krokodillen in grafdecoratie"; prof. dr. Jochem Kahl: "Het kennisarchief van Gebel Assioet al-Gharbi"; Fred Vink: "Magische grenzen op apotropaia"; Suzanne Knauff MA: "Bloktronen in de rituele scènes in de Hathortempel van Dendera"; Jan Koek: "Zwaluwen wekken u, gij die slaapt ..." en de fotoreportage "Het terugkerende water. Op het dak van de tempel van Philae"; Huib van Verseveld: "In de voetsporen van Elizabeth Thomas"; dr. Dietrich Raue: "Elefantine".

Totaal bevat het boek 156 pagina's op A-4 formaat met ca. 180 kleurenfoto's. Voor degenen die in 2014 donateur waren van Mehen kost dit boek € 10,--, (1 exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 25,--. (excl. evt. verzendkosten van € 5,-- voor Nederland en € 10,50 voor België). Bestelling per e-mail of telefonisch.

De inhoud van de drie eerste boeken van Mehen vindt u onder "extra informatie".

Mehendag

De Mehendag is een (mid)dag speciaal bedoeld voor donateurs van Mehen. De afgelopen jaren werden deze dagen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden gehouden. In 2016 zal de Mehendag op zaterdag 25 juni plaatsvinden.  Zie ook onder het kopje lezingen.

Op 30 juni 2012 waren de sprekers prof. dr. O.E. Kaper over "De god Toetoe" en Jan Koek over "De rol van de hyena in het oude Egypte". Op zaterdag 29 juni 2013 sprak prof. dr. M. Raven over "Het graf van Meryneith in Sakkara" en Jan Koek over "De rol van de oryx in het oude Egypte". Op zaterdag 28 juni 2014 gaf dr. R. van Walsem een lezing over "Diversificatie en competitie in de decoratie in elitegraven van het Oude Rijk" en sprak Jan Koek over "De rol van de tilapia in het oude Egypte." Zaterdag 27 juni 2015 hield dr. R. Demarée een lezing over "Humor en droefenis in het oude Egypte"; waar konden de oude Egyptenaren over lachen en waar over huilen? Jan Koek gaf een lezing over "De rol en de betekenis van de benoevogel." 

Mehen Studiecentrum

Het Mehen Studiecentrum bevindt zich in 's-Gravenhage, Prins Hendrikstraat 14 (begane grond), ingang Heemskerckstraat links van nr. 47 (2518 EJ). De bibliotheek van Mehen is hierin opgenomen en er zullen regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

Bereikbaarheid Mehen Studiecentrum:

Om per openbaar vervoer naar het Mehen Studiecentrum te komen neemt u vanaf Den Haag Centraal Station tramlijn 17, richting Statenkwartier. De tramhalte bij het station bevindt zich voorlopig op de Schedeldoekshaven. Uitstappen bij halte Van Speykstraat (6e halte). Even teruglopen en linksaf via het Prins Hendrikplein, de Prins Hendrikstraat inlopen. Tweede straat rechts is de Heemskerckstraat. Links van nr. 47 bevindt zich de ingang van het Mehen Studiecentrum. (foto interieur)

Bep en Jan Koek