Home

Welkom op de website van Stichting Mehen!

Mehen is in 2002 opgericht door Bep Koek-Overvest en Jan Koek. Het studiecentrum ontplooit diverse activiteiten die erop gericht zijn om de kennis over het Oude Egypte te verspreiden aan iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Bij activiteiten van Mehen mag u diepgang verwachten: de onderwerpen die aan bod komen worden uitvoerig van alle kanten belicht. Gedurende een deel van de jaren 2008-2010 vormde Mehen samen met Huis van Horus één organisatie. Sinds 1 juli 2010 is Mehen een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk.

Mehen stelt fondsen ter beschikking aan opgravingsteams in Egypte en voor de bestudering van het Oude Egypte. In dit kader is de Mehen-scriptieprijs voor afstudeerscripties egyptologie ingesteld. De prijs wordt sinds 2011 een keer in de twee jaar uitgereikt (zie scriptieprijs onder kopje Stichting). De jury bestaat uit docenten van de Universiteit Leiden, de conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de voorzitter van Mehen. De best gewaardeerde scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 1.500,=. M.i.v. 2021 zal de Mehen-scriptieprijs bestaan uit twee prijzen van € 1.000,= te weten een prijs voor de beste master-scriptie en een prijs voor de beste research-master-scriptie.

Mehen organiseert lezingen en cursussen, studiedagen en reizen, ook op verzoek. Sinds 1991 hebben Bep en Jan Koek succesvolle themareizen naar Egypte georganiseerd en naar vele Egyptische collecties in musea in Europa en de Verenigde Staten.

De zonnebark tijdens de tocht door het hiernamaals zoals afgebeeld in het vierde uur van het  Poortenboek. In de zonnebark staat de zonnegod met een ramskop (zijn nachtelijke gedaante), hij wordt omcirkeld door de slang Mehen die de zonnegod beschermt. Op de voorplecht staat de god Sia (inzicht) en achterop staat de god Heka (toverkracht). Dal der Koningen, grafkamer Ramses I.