Bestuur

Jan Koek

Jan Koek houdt zich sinds de tentoonstelling “Goden en Farao’s” in Rotterdam (1979) intensief bezig met de studie over het oude Egypte. In de jaren 1991 – 1994 heeft hij als toehoorder colleges egyptologie gevolgd aan de Universiteit Leiden. Om deze studie te kunnen doen en om daarna alle activiteiten voor te bereiden, is hij in deeltijd gaan werken. Sinds zijn pensioen in 2017 heeft hij nog meer tijd voor Egypte. Zijn specialisme is de religie van het oude Egypte en de rol van dieren daarin. Sinds 1991 geeft hij lezingen en cursussen en begeleidt hij reizen naar Egypte, Soedan en naar Egyptische collecties over de hele wereld.

Bep Koek-Overvest

Sinds haar lidmaatschap van de Egyptologische vereniging “Sjemsoethot” in 1979 werd de belangstelling van Bep Koek-Overvest voor de egyptologie in hoge mate gewekt. Het jarenlang volgen van cursussen en lezingen wakkerden de honger naar meer kennis alleen maar aan. Samen met Jan begeleidt zij al vele jaren reizen en in 2002 hebben zij “Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte”, opgericht, dat sinds 2010 een stichting zonder winstoogmerk is. De grote belangstelling van Bep voor het oude Egypte gaat hand in hand met haar zorg om alles rondom “Mehen” goed en soepel te laten verlopen. Zij beheert de administratie en de financiën en zorgt er verder voor dat iedereen zich thuis voelt bij “Mehen”. Haar grote kennis over het oude Egypte staat daardoor een beetje in de schaduw.

Petra Lether

Petra Lether had al jong belangstelling voor het oude Egypte. Na vele studies en reizen naar Egypte en Noord-Soedan is zij naast liefhebster ook goed ingevoerd in het oude Egypte. Zij is een aantal jaren beeldredacteur geweest van “Kemet, Het oude Egypte uitgelegd”. Tevens werkt zij mee aan “Beeld van Egypte”.

 

 

Fania M. Kruijf 

Fania Kruijf is al sinds het begin van haar studie aan de Universiteit van Leiden actief in de wereld der egyptologie. Zij is mede-oprichtster van de Association for Students of Egyptology, mede-beheerder van de Egyptologie in Leiden Facebook-pagina en was van 2018 tot 2020 secretaris van de Stichting Friends of Saqqara en sinds eind 2018 bestuurslid van Mehen. In 2016 was Fania assistent van gast-conservator Olaf Kaper voor de tentoonstelling “Koninginnen van de Nijl” in het Rijksmuseum van Oudheden. Sindsdien geeft zij veel lezingen en draagt zij bij aan verschillende tentoonstellingscatalogi over het Oude Egypte. In 2019 is zij cum laude afgestudeerd. Fania is met name gespecialiseerd in het Nieuwe Rijk van het Oude Egypte, in het bijzonder de hoge ambtenaren en hun graven in de necropool van Memphis, Sakkara. Voor Mehen zal zij o.a. de reizen naar Egypte begeleiden.