Financieel overzicht

Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte           Inkomsten en uitgaven 2017 en 2018

Inkomsten                                              2018      2017           Uitgaven                               2018       2017

Donateurs Mehen                                4.585     4.880             Donaties                          15.150   11.760

Lezingen/Zomercursus                         3.104   2.720              Scriptieprijs                             0       1.500

Reizen (3/5)                                             5.160   8.258              Website                                    0      2.101

2e hands boeken                                       721      553             Donateursdag                     537         541

Mehenboeken                                            676      2.554          Mehenboek (2018 2017) 1.512     6.322

Studiedag Gebelein/GeS                          627      2.404          Bank-/portikosten              249          279

Leesgroep (+studiedag DB)                 1.140       2.197          Studiecentrum                   604           281

totaal                                                    16.013     23.566                                                   18.052     22.784