Financieel overzicht

Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte           Inkomsten en uitgaven 2017

Inkomsten                                                                                                          Uitgaven

Donateurs Mehen                                 4.880                             Donaties                       11.760

Lezingen/Zomercursus                         2.720                            Scriptieprijs                    1.500

Reizen (6)                                                 8.258                            Website                           2.101

2e hands boeken                                       553                            Donateursdag                   541

Mehenboeken                                         2.554                            Mehenboek 2016/17    6.322

Studiedag GeS                                         2.404                            Bank-/portikosten            279

Studiedag DB en Leesgroep                  2.197                           Studiecentrum                   281

totaal                                                       23.566                                                                   22.784