Publicaties

Mehen publiceert jaarlijks in de rijk geïllustreerde reeks Mehen, Essays over het oude Egypte.

Om boeken te bestellen, gelieve contact op te nemen met Stichting Mehen via e-mail (mehen@hetnet.nl) of per telefoon (0318-471689).

2020

In juli 2020 is Mehen, Essays over het oude Egypte 2020, uitgekomen. het bevat de volgende artikelen:   

-Janny Roos MA: De cultuskapel van Ii-nefret in Karlsruhe.
-Drs. Martin Hense en prof. dr. Olaf E. Kaper: Een uniek bouwproject aan de Rode Zee. Reconstructie van de bouwgeschiedenis van de Isistempel van Berenike.
-Jan Koek: De mythe van de vleugelzon in de tempel van Edfoe (fotoreportage)
-Dr. Eva Lange-Athinodorou: Boebastis in de Nijldelta. De stad van de kattengodin Bastet,
-Dr. Louis Zonhoven: De “drie vossenvellen in knoop”-hiëroglief (teken F31). De vos en marter als amulet bij zwangerschap en geboorte.
-Maud Slingenberg MA: “Trek! Vriend! Er is een (vogel)vangst voor jou!”
-Geirr K.H. Lunden MA: Vrouwelijk en vreemd. Oude en moderne opvattingen en interpretaties van “de Ander”.
-Angela M.J. Tooley Ph.D: Afgeknotte vrouwenbeeldjes tijdens het Middenrijk en de Tweede Tussentijd.
-Jan Koek: – “Ik ben de schorpioen (godin), de dochter van Ra”. De rol van de
(water)schorpioen, alsmede de godin Serket, in het oude Egypte.
-Konstantin Ivanov MA: Rituele reiniging van de farao in Bigeh. Het doen herleven van de tempel van Osiris.
-Dr. Maria Nilsson & John Ward: Gebel el-Silsila. De tempel van Sobek en de begraafplaats uit het Nieuwe Rijk.
-Dr. Jacobus van Dijk en prof. dr. Harco Willems: In Memoriam. Prof. Dr. Herman te Velde en Dr. Julia Harvey

Prijs voor donateurs van Mehen (in 2020) € 20,= ( één exemplaar per donateur) en voor niet-donateurs € 30,= (excl. verzendkosten).

2018/2019

In maart 2019 is de uitgave Mehen, Essays over het oude Egypte uitgekomen.

Hierin zijn de 12 volgende bijdragen opgenomen:

– S. Moser: De Egyptische collectie in het museum in Triëst                                     

– F. Vink: Titelscarabeeën uit het late Middenrijk

– L. Zonhoven: De ezelpoot als hiëroglief

– A. Dodson: Het mysterie Nefertiti

– G. Modonesi: Mystiek van de wijn

– A. Niwiński: Iconografie van post-Rammesidische kisten

– J. Koek: De meerval in het oude Egypte

– D. Raue: Opgravingen in Heliopolis

– T. v.d. Vegt: Smenchkara

– J. Russell: Het Boek van de Maag in papyrus Ebers

– E. Pischikova: Opgravingen in het zuidelijk Asasif

– J. Koek: fotoreportage Tempels in het platte vlak

Totaal bevat het boek 284 pagina’s op A-4 formaat met heel veel kleurenfoto’s. Voor degenen die in 2018/2019 donateur waren/zijn van Mehen kost dit boek € 15 (één exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 30 (excl. evt. verzendkosten).

2016/2017

In juni 2017 is de zesde uitgave van Mehen, Essays over het oude Egypte uitgekomen met de volgende bijdragen:

 • “Hergebruik van mummiekisten in de 21e dynastie” door dr. Kathlyn M. Cooney
 • “Karavanen, kastelen en qanats: Verkenning van de Charga-oase” door dr. Salima Ikram
 • “Het graf van Amonnacht (TT 218)” door Jan Koek
 • “En toen kwam Osiris uit de onderwereld” door drs. Ute Effland en dr. Andreas Effland
 • “De reliëfs van de tempel van Berenike” door drs. Martin Hense
 • “Edwin C. Brock en de restauratie van de sarcofaag van Merenptah” door Lyla Pynch-Brock
 • “De levenscyclus van TT 16: De cultuskapel van Panehsy en Tarenoe” door dr. Suzanne Onstine
 • “Bakenchonsoe (B): Hogepriester van Amon in de 20e dynastie” door René van Helden
 • “Nijloverstroming en irrigatie: Een reliëf van Nioeserra in Berlijn nader bekeken” door prof. Harco Willems
 • “Ik ben de geheimzinnige Benoevogel” door Jan Koek
 • “Het zogenoemde Tweewegenboek gedurende twee eeuwen” door dr. Wael Sherbiny
 • “Thonis-Heracleion: Materiële cultuur aan de grens in de Egyptische delta” door dr. Elsbeth van der Wilt
 • “Uitsluiting en acceptatie: De ‘gele mummiekisten’ uit de 21e dynastie” door dr. Cássio de Araújo Duarte
 • “Dynamiek van cultuur: Grieks-Romeinse grafstèles uit Abydos en Terenoethis” door Rikst Ponjee MA

Totaal bevat het boek 270 pagina’s op A-4 formaat met heel veel kleurenfoto’s. Voor degenen die in 2016/2017 donateur waren/zijn van Mehen kost dit boek € 15,= (één exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 30,= (excl. evt. verzendkosten).

2015

196 pagina’s, ca. 200 kleurenfoto’s
Prijs: € 10,- voor donateurs (1 exemplaar per donateur)
€ 25,- voor niet-donateurs (excl. verzendkosten).

 • “De god Toetoe, heer van de demonen” door prof. dr. O.E. Kaper
 • “Het schoeisel van Toetanchamon” door dr. A. Veldmeijer
 • “Het Min-project (TT 109)” door I. Morfini MA
 • “Het graf van Neb-en-Ma’at” door J. Koek
 • “Landbouw in het oude Egypte” door dr. J. Wieringa
 • “Enige dodenboekspreuken uit de 21e dynastie” door dr. H. Milde
 • “Gebel el Silsila” door dr. M. Nilsson en J. Ward
 • “De sprinkhaan in het oude Egypte” door J. Koek
 • “Prinsessen, plunderaars en priesters in het Dal der Koningen” door prof. dr. S. Bickel
 • “Pottenkijkers, nieuwe toepassingen in de archeologie van het oude Egypte” door M. Uildriks MA

2014

Prijs: € 10,- voor donateurs (1 exemplaar per donateur)
€ 25,- voor niet-donateurs
Verzendkosten: € 6,- (Nederland), € 13,= (België)

 • “De oud-Egyptische demonenleer” door dr. Rita Lucarelli
 • “Herder wees waakzaam! Van koeien en krokodillen in grafdecoratie” door Steffie van Gompel MA
 • “Het kennisarchief van Gebel Assioet al-Gharbi” door prof. dr. Jochem Kahl
 • “Magische grenzen op apotropaia” door Fred Vink
 • “Bloktronen in de rituele scènes in de Hathortempel van Dendera” door Suzanne Knauff MA
 • “Zwaluwen wekken u, gij die slaapt…” en de fotoreportage “Het terugkerende water: Op het dak van de tempel van Philae” door Jan Koek
 • “In de voetsporen van Elizabeth Thomas” door Huib van Verseveld
 • “Elefantine” door dr. Dietrich Raue

2013

160 pagina’s, ca. 180 kleurenfoto’s
Prijs € 10,= voor donateurs (1 exemplaar per donateur)
€ 25,- voor niet-donateurs
Verzendkosten: € 6,- (Nederland), € 13,= (België)

 • “De tempel van Abydos” door dr. O. Mastenbroek
 • “Landbouw in het Oude Rijk” door dr. J. Wieringa
 • “Het graf van Irinefer in Deir el Medina” door dr. K. van Dam
 • “De godsgemalin Anchnes-neferibra” door drs. E. Honsbeek
 • “Gebel Barkal” door J. Strijbos
 • “De menat” door drs. M. Goes
 • “De zodiak van Dendera” door dr. H. Albers
 • “De Opettempel” door J. Koek
 • Fotoreportage door drs. Wim de Jong van details van de tempel van Abydos

2012

160 pagina’s
Prijs € 10,= voor donateurs (1 exemplaar per donateur)
€ 25,- voor niet-donateurs
Verzendkosten: € 6,- (Nederland), € 13,= (België)

 • “De iboetent” door drs. S. van Roode
 • “Seksualiteit en erotiek in het oude Egypte” door C. Devens MA
 • “De bij in het oude Egypte” door Jan Koek
 • “Tuinen in het oude Egypte” door dr. Jan Wieringa
 • “Koningsbeelden uit de Tweede Tussentijd” door D. Soliman MA
 • “Graffiti in Thebe West” door J. Golverdingen MA
 • “De tempel van Amonhotep III te El Kab” (fotoreportage door Jan Koek)

2011

100 pagina’s
Prijs € 10,= voor donateurs (1 exemplaar per donateur)
€ 20,- voor niet-donateurs
Verzendkosten: € 6,- (Nederland), € 13,= (België)

 • “Mysteries van de piramides van Gizeh” door dr. Hans Albers
 • “Spreuken om de machten van heilige plaatsen te kennen” door dr. Henk Milde
 • “De bron van Men-Ma-at-Ra: De tempel van Seti I te Kanais” door Jan Koek
 • “Muziek in het oude Egypte” door dr. Jan Wieringa
 • “‘Ik ben de oudste van de oergoden…’ De rol en de betekenis van het parelhoen in het oude Egypte” door Jan Koek
 • “‘De bek van de pelikaan is geopend…’ De rol en de betekenis van de pelikaan in het oude Egypte door Jan Koek